Formandsberetning

Her vil man kunne finde de tidligere formandsberetninger:

Erhvervsberetning 2013


 

Efter sidste års generalforsamling i Farsø Erhvervsråd konstituerede bestyrelsen sig, hvor jeg blev valgt som formand.

 

Jeg vil i min beretning her komme med et tilbageblik på udviklingen i vores samfund og for vores erhvervsliv, både nationalt, regionalt og lokalt. Samtidig vil jeg se fremad i forhold til de muligheder, der ligger for vores erhvervsliv i det kommende år.

 

Nationalt, er det som om der begynder at komme spæde tegn på at økonomien så småt er begyndt at stige. De foreløbige tal for Danmarks vækst i BNP i 2013 viser en stigning på 1,6% mod 0,6% i 2012. Selv om at det endnu ikke er høje vækstrater, så ligger vi trods alt foran lande som Tyskland, Holland og Frankrig, som vi i mange sammenhænge sammenligner os med. Vores nordiske brødre fra Norge og Sverige ligger lidt foran os, hvor især Norge ligger flot med en forventet vækst på 2,5 % i 2013.

 

Vi kan kun håbe, at de spæde vækstrater fortsætter i 2014, så vores lokale erhvervsliv i Farsø og omegn også begynder at mærke, at der sker fremgang.

 

Norge - er det land i hele Vesteuropa, der i øjeblikket oplever den højeste vækst - derfor har mange virksomheder i Danmark fokus på, hvordan man kan få andel i de norske vækstrater - herunder også virksomheder i vores område.

 

Himmerlands Udviklingsråd deltog i en messe i Oslo i efteråret 2013 på en fælles nordjysk stand. Formålet var at gøre norske virksomheder opmærksomme på Nordjylland som produktions- og investeringsområde og være med til at formidle virksomhedskontakter. Det er jo en kendt sag, at omkostningsniveauet i Norge er meget højt og der burde derfor være muligheder for, at nogle af vore virksomheder kan hente ordrer i Norge.

 

Netop her er der god grund til at samarbejde på tværs, fordi nordmændene bliver totalt forvirrede at få besøg af den ene kommune efter den anden, der vil det samme. Så virksomhederne her i Vesthimmerland vil blive inviteret til at deltage i Norges aktiviteter sammen med andre nordjyske virksomheder.

 

Jeg kan derfor kun opfordre vores lokale virksomheder til at rette henvendelse til Himmerlands Udviklingsråd, hvis de ønsker lidt inspiration og rådgivning til hvordan man kommer ind på det norske marked.

 

Igennem vort samarbejde med erhvervsrådene i Aars, Løgstør og Aalestrup i Himmerlands Udviklingsråd bliver der sat store ressourcer ind på at fremme udvikling og vækst i vort lokalområde. Vi er utrolig glade for dette samarbejde og den indsats der hver eneste dag ydes fra medarbejderne i Himmerlands Udviklingsråd.

 

Himmerlands Udviklingsråds strategi har 3 ben. For det første arbejder HU for vækst og udvikling i de bestående virksomheder. For det andet for, at nye virksomheder skyder op. Og for det tredje for en synliggørelse af Vesthimmerlands erhverv.

 

Erhvervskontoret har i 2013 været involveret i 48 projekter i bestående virksomheder. Meget forskellige sager der dækker hele spektret af udvikling i virksomhederne - fra udvikling af nye produkter og serviceydelser til forsøg på at komme ind på nye eksportmarkeder. Det er også en type sager, hvor der ofte er mulighed for at hente medfinansiering fra forskellige puljer. Der blev i årets løb hentet over 7 mio. kr. hjem til vesthimmerlandske virksomheder.

 

På iværksættersiden var 2013 et tyndt år. Både med hensyn til antal og kvalitet. Vi har flere gange i Udviklingsrådets bestyrelse drøftet hvorfor. Det endelige svar er nok ikke så ligetil. Men vi er enige om, at folk der måtte gå med en drøm om egen virksomhed, har holdt sig tilbage på grund af usikkerhed om fremtiden. Så det handler nok meget om, at der breder sig en generel tro på, at det går mod bedre tider.

 

For at vise, at det godt kan lade sig gøre fik vi lavet nogle profilartikler af iværksættere, som har vist at det kan lade sig gøre. Fra vores lokalområde, har vi bl.a. fået profileret virksomheden Thorsen Teknik og indehaveren Torben Thorsen, der driver sin virksomhed fra en ejendom på Fabriksvej i Farsø. Vort håb var, at det kunne inspirere andre. 

 

Måske har det virket. For vi kan konstatere, at her ved starten af det nye år, er der kommet flere henvendelser fra iværksættere. Vi kan også se, at der er mere kvalitet.

Så på iværksættersiden skal vi nok bare lægge 2013 bag os, og så ellers se at komme videre.

 

Vi har i HU i 2013 gennemført et kursusforløb med 10 virksomheder inden for byggebranchen vedr. digitalt byggeri. Efterfølgende har vi haft virksomhederne samlet til opfølgning på kurset, senest med praktiske øvelser. I samarbejde med Væksthus Nordjylland vil vi afholde et informationsmøde for byggebranchen her i foråret bl.a. med fokus på offentlige byggerier. I denne pakke indgår også en del om digitalisering.

 

I 2012 startede vi i HU det såkaldte "Væksthimmerland" initiativ med udvidet sparring til mindre virksomheder. Projektet kom fint fra start og er fortsat på fuld kraft i 2013 med 44 nye sager og forsættelser af de forløb, der blev sat i gang året før. I 2013 blev vores mand på Væksthimmerland projektet - Niels Rohrberg - også koblet på det nye landsdækkende Ejerskifteinitiativ. Baggrunden var den, at Erhvervsministeriet afsatte en pulje til en kampagne, der skulle sætte fokus på behovet for ejer- og generationsskifte i mindre virksomheder i god tid inden skiftet skal ske.

 

Vi fik Niels Rohrberg godkendt som ejerskiftevejleder. Det betød, at han blev forsynet med nogle redskaber og analyseværktøjer, som satte ham i stand til at tage den indledende dialog med virksomhedsejere på dette følsomme område. Da der var få ejerskiftevejledere i Nordjylland blev det aftalt, at Niels Rohrberg kunne tage sig af ejerskiftevejledninger hos vore 2 nabokommuner, Rebild og Mariagerfjord. Der blev således også afholdt 2 fællesarrangementer i samarbejde med vore kolleger i Rebild og Mariagerfjord.

 

I Vesthimmerland benyttede 9 virksomheder sig af tilbuddet om ejerskiftevejledning.

Selv om den landsdækkende kampagne ikke fortsætter i 2014, har vi besluttet at fortsætte med dette tilbud til virksomhederne, som en del af erhvervskontorets ydelser. Jeg kan derfor kun opfordre virksomheder i vores lokalområde, som går med disse overvejelser om at rette henvendelse til Niels Rohrberg for rådgivning og sparring.

 

Vi har i 2013 i HU også afholdt et orienteringsmøde vedr. finansieringsmuligheder med ca. 60 deltagere. Deltagerne fik lejlighed til at møde repræsentanter for institutioner, som normalt ikke er fysisk tilstede her i Vesthimmerland, f.eks. Vækstfonden, Eksportkreditfonden og Højteknologifonden.

 

Vender vi blikket mod vores lokalområde her i Farsø, så er jeg qua mit job dagligt i kontakt med rigtig mange af de virksomheder, som vi har. Billedet er desværre, at der stadig er mange, der kæmper en daglig kamp for at skabe ordrer på bøgerne og dermed omsætning i deres virksomheder.

 

Heldigvis er der også solstrålehistorier med virksomheder, som klarer sig godt.

Mange har brugt de senere år til stor fokus på omkostningsstyring, så stigende omsætning hurtigt kan aflejre sig på bundlinjen med positive resultater til følje.

 

Vi har også fra Farsø med glæde set, at vores lokale virksomhed Farsø Vognmandsforretning A/S er udpeget som den virksomhed, der skal repræsentere hele Vesthimmerland i konkurrencen om at blive Nordjyllands mest innovative virksomhed.

Brødrene Gert & Steen Andersen fra Farsø Vognmandsforretning arbejder konstant på at optimere deres virksomhed, med små og store forbedringer, der skal gøre hverdagen nemmere og tilfredsstille kundernes ønsker og behov.

 

Jeg synes dette er et godt eksempel på hvordan man i de enkelte virksomheder arbejder på at skille sig ud fra sine konkurrenter og være konkurrencedygtige med små tiltag, der tilsammen kan gøre en stor forskel.

 

Vi har haft en tæt dialog med kommunen omkring Udviklingsplan Farsø, hvor der langt om længe sker noget med udstykning og byggemodning af et nyt boligområde i Farsø. Det nye område kommer til at ligge vest for Gormsvej i tæt tilknytning til børnehave og de bestående boligområder på Haraldsvej og Thyrasvej. Hvis alt går vel, bliver der mulighed for at sætte gang i de første byggerier i denne nye udstykning i 2. halvår af 2014.

 

Det er meget positivt, fordi vi i Farsø har manglet nye og attraktive byggegrunde igennem flere år.

 

Vi må så håbe, at det kan være med til at sætte lidt gang i byggeriet og dermed smitte positivt af på vores lokale håndværkere og byggemarkeder.

 

Vi får også forbedret adgangsvejen til Farsø Rådhuscenter væsentligt, med en linjeføring af Dronning Ingridsvej ned til Røjbækvej. Det bliver til stor gavn for levering af varer til butikkerne i centret, da de store lastbiler har mange problemer med de daglige vareleveringer på grund af snævre og uhensigtsmæssige adgangsveje.

 

Vi ser også med stor interesse frem til etablering af en ny omfartsvej omkring Aars. For virksomhederne i vores lokalområde, vil det forkorte transporttiden til motorvejen og til Aalborg væsentligt. Det er dog meget afgørende, at den fulde linjeføring af omfartsvejen fra Roldvej til Holmevej gennemføres i en omgang. En opdeling af projektet med en halv linjeføring fra starten, vil ikke gavne transporttiden fra vores område i særlig stort omfang.

 

Vi ved at tid er en afgørende faktor i mange henseender, hvorfor en mere effektiv adgang til de vigtige årer for infrastrukturen i Danmark har stor betydning.

 

Vi vil her fra Farsø Erhvervsråds side konstant have fokus på at sikre, at kommunens anlægsbudgetter og investeringer i størst muligt omfang kommer vores lokalområde her i Farsø og omegn til gavn.

 

I regi af Erhvervs- og Turistcenter Farsø arbejder vi også på at skabe ressourcer, der kan være med til at sætte fokus på endnu mere udvikling i vores lokalområde.

 

I 2014 - og for så vidt også i '15 og '16 - får vi en rigtig stor begivenhed til vores lokalområde. "Made in Denmark" er navnet på det arrangement i Himmerland Golf og Spa Resort, som Lars Larsen kalder "En drøm af en mulighed".

Vi får senere i aften lejlighed til at høre meget mere til dette arrangement, når Lars Larsen kommer her på Hotel Farsø og fortæller om arrangementet og alle de muligheder, som det giver for vores lokalområde og for vores virksomheder.

 

I hele Vesthimmerland bliver der arbejdet rigtig hårdt for at få en bid af den kage, som op imod 50.000 gæster vil skabe af omsætning og liv i vores område. Her i Farsø skal vi naturligvis også have vores del af denne kage. Vi ligger midt i et fantastisk område, hvor vi bl.a. skal leve af turistme, det er derfor utrolig vigtigt, at vi er godt forberedte og tager godt imod alle de gæster der kommer til vores område, da rigtig mange af dem helt sikkert vil vende tilbage igen senere.

 

Dette var mit tilbageblik på året der er gået og samtidig et bud på de muligheder vi har i det kommende år.


Jeg vil gerne slutte af med at rette en stor tak til en stribe mennesker for det arbejde, der bliver ydet for at fremme erhvervsudviklingen i vores område.

 

Jeg vil gerne sige tak til Jørgen Jørgensen og hans medarbejdere hos Himmerlands Udviklingsråd for deres store indsats for at fremme vore medlemmers udvikling og vækst.

 

Jeg vil også gerne sige tak til mine kollegaer i erhvervsrådets bestyrelse for et rigtig godt og positivt samarbejde i årets løb og tak for samarbejdet med handelsstandsforeningen og turistforeningen omkring driften af ETC. Vi har i dette samarbejde en unik konstruktion, hvor vi er i stand til at yde et serviceniveau for vore medlemmer, som mange andre byer misunder os for.

 

I den forbindelse vil jeg også rette en stor tak til Nienke Jonker, der er omdrejningspunktet hos ETC og for hendes og hendes medarbejderes store indsats i alle de samarbejdende foreningers regi.

 

Tak.

 

Brian Otte Samuelsen

 

Erhvervsberetning 2012


For et år siden, da jeg stod samme sted på erhvervsrådets generalforsamling, tillod jeg mig at udtrykke lidt optimisme omkring at vi nu nok havde set bunden i lavkonjunkturen og stille og roligt gik mod bedre tider i økonomien.

 

Med de nyeste tal for udviklingen i økonomien i Danmark med en negativ vækst på 0,6 % må jeg desværre konstatere, at det ikke endte sådan for 2012 på landsplan.

 

Det smitter naturligvis også af på vort lokale erhvervsliv i Farsø og omegn at økonomien ikke er i samme fremdrift på landsplan og verdensplan.

 

Men alligevel har vi her i området i det seneste år været forskånet for virksomhedslukninger i samme omfang som i de foregående år. Det billede jeg ser i mit daglige virke som revisor er, at selvom omsætningen hos rigtig mange virksomheder står stille i forhold til året før, har indtjeningen været bedre end de foregående år hos mange virksomheder.

 

Dette skyldes simpelthen at den proces der blev påbegyndt i 2008/09 med at skære omkostningerne til med reduktion i bemanding, maskinkapacitet, biler og faste omkostninger efterhånden er afsluttet.

 

Vi har generelt i mange brancher set en forbedring i effektiviteten i løbet af de senere år, hvilket styrker virksomhedernes overlevelsesevne og deres evne til at tjene penge, når de bedre tider dukker op.

 

Det er selvfølgelig mit håb at der kommer mere gang i aktiviteten i år så der også bliver rum og økonomi til at ansætte flere medarbejdere. På den lange bane kan vi ikke leve af effektivitetsforbedringer alene hvis vi skal holde tilstrækkeligt gang i samfundet.

 

"Udvikling" og "vækst" er fortsat et par nøgleord i erhvervsrådets arbejde i en tid hvor det er tiltrængt som aldrig før.

 

Gennem vort samarbejde med erhvervsrådene i Løgstør, Aars og Aalestrup i Himmerlands Udviklingsråd sættes der store ressourcer ind på at fremme udviklingen og væksten i vort lokalområde. Vi er særdeles glade for dette samarbejde og den indsats der bliver ydet hver eneste dag fra personalet i Himmerlands Udviklingsråd. Det er min klare opfattelse at der gennem Himmerlands Udviklingsråd udføres et rigtig godt stykke arbejde, der er med til at styrke vort lokale erhvervsliv.

 

Et eksempel på dette er et nyt initiativ gennemført i 2012 ved navn "Væksthimmerland".

 

Det er åbenbart, at mange mindre virksomheder har potentiale for at vokse. Men mulighederne bliver mange gange bremset af manglende ressourcer. Også de meget driftige personer, som står bag de mindre virksomheder, har begrænsninger. Ofte står man som virksomhedsejer alene med de overordnede beslutninger - hvor man i større virksomheder har andre ledere at støtte sig til. Andre gange stjæler en travl hverdag alle ressourcer, således at der ikke bliver tid til at arbejde med udvikling.

 

Som et svar på disse udfordringer har Himmerlands Udviklingsråd i 2012 ansat en ledelses- og udviklingskonsulent i form af Niels Rohrberg, som har erfaring med ledelses- og forretningsudvikling i mindre virksomheder. Dette initiativ er døbt Væksthimmerland for at understrege at formålet er vækst i vore virksomheder.

 

Dette har indtil videre været en succes, idet Niels Rohrberg har haft meget travlt og har sat mange gode processer i gang i vore virksomheder, også i Farsø-området. Jeg vil gerne opfordre til at bruge Niels Rohrberg aktivt hvis man som virksomhedsejer står med en ide eller et uudnyttet forretningspotentiale man måske ikke selv har ressourcerne til at få sat i gang eller arbejdet videre med.

 

Niels Rohrberg har i øvrigt senere på aftenen efter maden et indlæg om Projekt Væksthimmerland, som jeg vil opfordre til at blive og overvære.

 

I et samarbejde mellem Himmerlands Udviklingsråd og Vesthimmerlands Kommune har der med udgangspunkt i bogen "Fra tanke til handling" af Søren Christensen om en stribe vesthimmerlandske iværksætteres historier afholdt en konference på Christiansborg for nylig. Formålet med konferencen var udover præsentation af bogen ikke mindst at skabe politisk fokus på erhvervsudvikling og infrastruktur i Vesthimmerland.

 

Fremmødet fra Vesthimmerland var meget imponerende med stor deltagelse fra erhvervslivets og kommunens side. Konferencen forløb ganske tilfredsstillende rent indholdsmæssigt. På deltagerlisten var også anført en stribe folketingspolitikere, hvorfor det så ganske lovende ud, men de fleste politikere sivede lige så stille ud af lokalet som arrangementet skred frem.

 

Det er ærgerligt at der kun var en håndfuld der stod ved deres tilmelding og blev hele arrangementet igennem, men sådan er livet på Christiansborg tilsyneladende. Konferencen var et godt initiativ med henblik på at skabe fokus på vores situation, hvor udbyttet desværre blev svækket af den manglende seriøsitet på Christiansborg.

 

Tilbage til det lokale: et projekt der har haft stor bevågenhed i Farsø Erhvervsråd i 2012 er arbejdet med Vesthimmerlands Kommunes udviklingsplan for Farsø. Vi har været aktive deltagere i processen og er tilfredse med det resultat der er kommet i form af den endelige udviklingsplan.

 

Der ligger i udviklingsplanen beskrivelsen af mange fornuftige tiltag og tanker der kan være med til at styrke Farsø som by, både med henblik på at drive virksomhed, arbejde eller bo i Farsø.

 

Vedrørende sidstnævnte er det os en stor glæde at der i 2012 endelig af Vesthimmerlands Kommune blev sat gang i det forberedende arbejde med henblik på flere byggegrunde i Farsø, da antallet af ledige byggegrunde igennem en længere periode har været langt under det ønskelige. Dialogen med kommunen om flere byggegrunde i Farsø har været i gang i efterhånden en del år og var senest også en del af udviklingsplanen for Farsø at der skulle igangsættes noget på dette område.

 

Dette ser vi dog ikke som et resultat af udviklingsplanen, men nærmere som resultatet af en mangeårig indsats for at få dette forhold udbedret.

 

Vi vil derfor fortsat have fokus på når kommunen prioriterer deres anlægsbudget at Farsø og omegn ikke glemmes i denne forbindelse, da det er af stor betydning for vort område at bosætningsmuligheder og infrastruktur til stadighed kan dække de behov der er for at sikre en fornuftig udvikling i vort lokalområde.

 

Det var mange ord. Der er en stribe mennesker jeg gerne vil fremhæve for deres arbejde til fremme for erhvervsudviklingen i vort område.

 

Jeg vil gerne sige tak til Jørgen Jørgensen og hans medarbejdere hos Himmerlands Udviklingsråd for deres store indsats for fremme af vore medlemmers udvikling og vækst.

 

Jeg vil også gerne sige tak til mine kolleger i bestyrelsen for et rigtig godt og positivt samarbejde i årets løb og tak for samarbejdet med handelsstandsforeningen og turistforeningen omkring driften af ETC. ETC er - som Himmerlands Udviklingsråd - en næsten unik sammensætning, hvor vi via vort samarbejde er i stand til at have et serviceniveau for vore medlemmer der er over det niveau der er muligt i andre byer af Farsøs størrelse.

 

I den forbindelse også en stor tak til Nienke Jonker som omdrejningspunktet hos ETC for sin store indsats i alle de samarbejdende foreningers regi.

 

Endelig vil jeg gerne give en særlig tak til tidl. sparekassedirektør Mogens Jensen, som i løbet af 2012 besluttede sig til også at gå på pension fra hvervet som bestyrelsesmedlem i Farsø Erhvervsråd efter en meget stor indsats i erhvervsråds regi igennem mange, mange år. En stor tak for denne indsats. Vi i den næste generation må forsøge efter bedste evne at leve op til den indsats Mogens Jensen har leveret til fremme af erhvervslivet i Farsø og omegn.

 

Ole Hosbond Poulsen

 

Erhvervsberetning 2011 v/ Ole Hosbond PoulsenErhvervsråd Farsø - formandsberetning

 

Året 2011 blev endnu et stille år. For stille, desværre, da 2011 i lighed med de foregående år var et år med lavvækst i den danske økonomi. Dette sætter også sit præg på vort erhvervsliv i Farsø og omegn.

 

I mit daglige virke som revisor har jeg på tæt hånd oplevet mange virksomhedsejere der har haft problemer med indtjening og likviditet og som har haft brug for en hjælpende hånd til at komme videre, enten i form af hjælp til at skaffe finansiering eller hjælp til at afvikle virksomhederne. Dette er desværre en naturlig konsekvens af 3-4 år med en for stille udvikling i omsætningen. Til gengæld er der mange små tegn der tilsammen tyder på at vi har været nede at røre ved bunden og er på vej fremad igen.

 

Der er en spirende optimisme internationalt, hvor der opleves stigende vækstrater og hvor fokus har flyttet sig fra den græske gældskrise til andre, mere positive temaer. I den danske økonomi kan vi foreløbig måle den spirende optimisme i form af stigende aktiekurser, da C20 indekset er steget 30 % de seneste 5 måneder og siden den absolutte bund for tre år siden er mere end fordoblet. Fra at have været nede i vintermørket er vi vist endelig på vej mod forår i vores økonomi. Det ser vi også lokalt. Der er to modsatrettede effekter i gang. Vi har som nævnt nogle virksomheder der kæmper lidt mere end de gjorde for år tilbage, men også mange virksomheder der har fået lysten til at investere og udvikle deres virksomheder.

 

Herudover er optimismen på vej tilbage blandt de heldigvis mange mennesker i vort område der har en "lille iværksætter" i sig. De har været stort set væk i 3-4 år, men nu er der flere der vil starte en virksomhed, hvad enten det er inden for håndværk, butik eller forretningsservice.

 

Jeg tør godt vove det ene øje på at vi igen kan tillade os at være optimister. For en som jeg med et altid optimistisk livssyn og tro på fremtiden har det været en tre hårde år at komme igennem, da den spirende optimisme gang på gang er blevet manet i jorden af de vanskelige omstændigheder mine kunder er rendt ind i.

Nu glæder jeg mig kun til at den finansielle verden også tør se lyset for enden af tunnelen og lægge de hårde år bag sig og være med til at skabe den vækst, vi søger! Opnåelse af vækst kræver alt andet lige hos de fleste, at der kan skaffes finansiering til at realisere planerne.

 

I den forbindelse har jeg på det lokale erhvervslivs vegne en god fornemmelse omkring den nye fusion mellem Sparekassen Farsø og Den Jyske Sparekasse. Vi har alle kendt til de problemer med økonomien som Sparekassen Farsø har været igennem siden 2008. Den løsning som direktion og bestyrelse i Sparekassen Farsø endte med - en fusion med Den Jyske Sparekasse - er som jeg ser det den bedst mulige løsning for Farsøs erhvervsliv i situationen.

Sparekassen Farsø har gennem den tid jeg har været med, været et trækdyr for Farsø's erhvervsliv, handelsliv og byliv. Mange projekter ville ikke være blevet gennemført uden den vilje til at skabe lokal udvikling der har gennemsyret Sparekassen Farsø.

 

Det håber jeg at Den Jyske Sparekasse vil videreføre i størst muligt omfang, velvidende at Den Jyske Sparekasses hovedsæde er et stykke herfra. Men det virker indtil videre til at mentaliteten og fremgangsmåderne hos Den Jyske Sparekasse på mange områder matcher det vi har været vant til hos Sparekassen Farsø. På den baggrund vil jeg gerne på erhvervsrådets vegne byde Den Jyske Sparekasse velkommen til Farsø. Jeg ser frem til et godt samarbejde mellem Farsøs erhvervsliv og vore pengeinstitutter, både Den Jyske Sparekasse og Spar Nord samt de "udenbys" pengeinstitutter der engagerer sig i Farsø's erhvervsliv.

 

Her i Farsø har 2011 budt på en markant udvidelse af Rådhuscentret med store, flotte og moderniserede butikker som en konsekvens. Dette har sat en tyk streg under Farsøs status som en god handelsby; noget som jeg tror vil kunne have en positiv indflydelse på hvor attraktiv Farsø fremadrettet vil være for tilflyttere.Det er så vigtigt for Farsøs erhvervsliv at vi til stadighed er attraktive som bosætningsby, da en udvikling af indbyggertallet er godt for hele erhvervslivet, både for fabrikkerne mht. at skaffe arbejdskraft og for detailhandel og håndværk mht. at skaffe kunder til vore varer og ydelser.

Derfor har det også været noget der har været i Farsø Erhvervsråds fokus at skaffe flere kommunale byggegrunde i Farsø. Det er vores klare opfattelse at den håndfuld grunde der efterhånden er tilbage i Farsø by er et utilstrækkeligt udvalg at byde potentielle nye Farsø-borgere. Det har vi haft en dialog med kommunen om og det kan jeg love vi vil fortsætte med at have fokus på dette også i 2012, indtil vi er tilfredse med antallet og udvalget af byggegrunde !

I den forbindelse har vi også søgt at sætte vort præg på den udviklingsplan for Farsø By der er under udarbejdelse i et samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune og Cowi Consult - og det vil vi ufortrødent fortsætte med for at få så god og brugbar en udviklingsplan for Farsø som muligt ud af det store arbejde der laves.

 

Der er i 2011 færdiggjort udviklingsplaner for Aars og Løgstør og det kan vi kan se er at dette er ved at blive udmøntet i at der anvendes midler til at løse de mest akutte problemstillinger i de to byer. Vi synes det er vigtigt - hvilket vi også har meddelt kommunen - at der først finder en samlet prioritering af de forskellige ønsker sted når alle 4 udviklingsplaner er afsluttet, men dette har ikke været løsningen. Måske også fordi behovene kan være så udtalte i Aars og Løgstør at dette har været nødvendigt at løse tingene nu, men jeg håber bestemt ikke at pengekassen er tom, når vi ud fra den kommende udviklingsplan for Farsø får et velbegrundet og veldefineret ønske om investeringer i udviklingen af Farsø By.

 

Når vi har bakket op om omfartsvejen omkring Aars er det udelukkende en konsekvens af at det igen bringer os i Farsø lidt hurtigere til og fra Aalborg og motorvejen og derigennem reducerer argumentet for at fravælge Farsø som arbejds- eller bosætningsby. Vi finder desuden at det vil være en styrkelse for Farsø Sygehus, at det er let og hurtigt at komme til fra et stort opland. Jeg synes det er vigtigt at vi bevarer Farsø Sygehus som en betydende bestanddel af Farsø by. Alle de små og store ting der kan hjælpe henimod at sikre sygehusets fremtid tager vi derfor til os og håber at det sammen med en stor lokal politisk opbakning og bearbejdning af nøglepersoner i regionsråd og sygehusadministration kan være med til at sikre at vort ønske opfyldes.

 

Alt det nævnte udfører vi med henblik på at sikre Farsø muligheden for en god og tryg fremtid som et område, der er attraktivt at bo i, at arbejde i og at drive virksomhed i. Vi må så dog erkende, at dette ikke kommer af sig selv. Vi skal til stadighed slås for at vi kommer til orde i en større sammenhæng, uanset om denne større sammenhæng er Vesthimmerland, Nordjylland, Danmark eller internationalt. Hvis vi lader stå til, sætter vi også udviklingen i stå.

Denne rolle er vi bevidst om i Farsø Erhvervsråd og vil også fremover have stor fokus på at give vore medlemmer bedre rammemuligheder for at drive deres virksomheder, både på kort og lang sigt.

 

Vi er i Farsø Erhvervsråd en del af de fire erhvervsråd bag Himmerlands Udviklingsråd hvor Jørgen Jørgensen og hans dygtige medarbejdere gør en meget stor indsats for at være med til at udvikle erhvervslivet i Vesthimmerland.

Himmerlands Udviklingsråd er en konstruktion, som er ret unik i Nordjylland og den har da foreløbig vist sin levedygtighed gennem 18 år. Himmerlands Udviklingsråd driver erhvervskontoret beliggende i messecentret i Aars.

Med det kendskab jeg via mit arbejde har til tilsvarende erhvervskontorer i andre kommuner kan jeg roligt sige at vi kan være godt tilpas med at være en del af Himmerlands Udviklingsråd. Serviceniveauet, kompetencerne og lysten til at hjælpe virksomhederne findes ikke bedre end hos Himmerlands Udviklingsråd. Derfor en stor tak til Himmerlands Udviklingsråd for deres indsats for vore medlemmer.

 

Via Himmerlands Udviklingsråd, hvor jeg og Palle Jensen sidder som Farsø Erhvervsråds repræsentanter, har vi også muligheden for at være med til at påvirke forhold, der har indflydelse på de rammebetingelser der er for Farsøs erhvervsliv, men hvor det giver større mening at være i et fællesskab med de øvrige erhvervsråd

De temaer der eksempelvis har været behandlet i Himmerlands Udviklingsråd i det forgange år har blandt andet vedrørt lidt større trafikale løsninger omkring Hærvejsmotorvej - der gerne skulle strejfe kommunegrænsen og munde ud i E45 ved Sønderup - og en tiltrængt udvidelse og forbedring af Aggersundbroen, igen så det bliver lettere og hurtigere at få varer og personer transporteret til og fra Vesthimmerland, og herunder også Farsø.

 

Et andet stort fokusområde har været uddannelse, hvilket har været på dagsordenen gennem flere år. Målsætningen er at bidrage til en generel højnelse af uddannelsesniveauet i Vesthimmerland. Over de næste 1½ - 2 år afsætter Udviklingsrådet bl.a. ekstra ressourcer til at styrke ledelses- og medarbejderudvikling i vesthimmerlandske virksomheder.

 

Lad mig til sidst sige tak til mine kolleger i bestyrelsen for et rigtig godt og positivt samarbejde i årets løb og tak for samarbejdet med handelsstandsforeningen og turistforeningen omkring driften af ETC. ETC er - som Himmerlands Udviklingsråd - en næsten unik sammensætning, hvor vi via vort samarbejde er i stand til at have et serviceniveau for vore medlemmer der er over det niveau der er muligt i andre byer af Farsøs størrelse. I den forbindelse tak til Nienke Jonker som omdrejningspunktet hos ETC for sin store indsats i alle de samarbejdende foreningers regi.Ole Hosbond Poulsen - Beierholm A/S

Erhvervsberetning 2010

Ved generalforsamlingen i Farsø Erhvervsråd i 2011 aflagde formanden, sparekassedirektør Mogens Jensen, beretning for 2010. Her bringer vi beretningen i sin fulde ordlyd:

Finans og erhvervskrisen kom senere til Vesthimmerland end i det øvrige Danmark. Til gengæld ser det også ud til, at vi kommer lidt senere ud af krisen. Der er et spirende forår på vej. Ikke bare bogstaveligt, men også erhvervsudviklingsmæssigt. 


I 2010 undgik vores erhvervsvirksomheder store lukninger, men tilpassede sig endnu engang til de økonomiske afsætningsmuligheder der har været gældende. Virksomheder der fortrinsvis arbejder med afsætning på hjemmemarkedet har forsat udfordringer, mens eksportvirksomhederne ser større muligheder. Så hvis krisen nu ebber ud, er det min opfattelse, at vi også i vores del af Vesthimmerland kan se lysere udsigter i møde. 

Et erhvervsliv er jo ikke kun produktionsvirksomheder. Det er også handelsvirksomheder, detailhandel, turistvirksomheder m.m. Og på det område, samarbejder vi ganske fortrinligt igennem ETC, for hele tiden at være vågen overfor, at vi skal være i en egn, hvor det er godt at bo, handle og leve i. Det skal være et godt sted, at komme på besøg både som endagsturist, men så sandelig også gerne med flere overnatninger. Her ser jeg store muligheder i en udvikling af turistindustrien lige fra indbydende detailforretninger, servicevirksomheder generelt, campingpladser, hoteller osv. Det, kombineret med gode og varierende tilbud lige fra Stenaldercenter til Hessel, fra strand til by, golf og idrætsfaciliteter. Ja, vi har det hele at byde på. 


Når der bliver brugt forholdsvis meget tid på turismen, er det fordi jeg tror på, at her har Vesthimmerland de bedste udviklingsmuligheder. Her kan indsatsen ikke gøres stor nok. 

Men vi arbejder også for en bevarelse af arbejdspladser indenfor det offentlige m.m. Her tænker jeg eksempelvis på arbejdspladserne i det gamle Rådhus, Sprogskolen i tilknytning til det gamle kommunekontor og ikke at forglemme Farsø Sygehus, Solhaven osv. Virksomheder med stor betydning for antal af arbejdspladser. For der falder mange ting af i svinget.

 

Øget detailhandel, flere bosætninger, flere brugere af vores dejlige fritidsfaciliteter, flere børn i skolerne osv. En god udvikling som bare skal understøttes hele tiden. Det er det vi forsøger at gøre med bidrag hele tiden. Vi kan enten gøre det som er et samlet erhvervsråd, eller som enkelt personer.

Heldigvis lykkedes det i stor udstrækning. Det kan man endnu ikke sige om vores massive arbejde, for at få flere kommunale grunde udstykket. Vi har igennem hele 2010 forsøgt, at presse på kommunens politikere og embedsmænd. Vi synes at udbudet af kommunale grunde er for lavt i Farsø. Vi ser frem til de planer, der er omkring et grønt aktivt bælte ned igennem Farsø bliver realiseret, og at der i tilknytning hertil skabes attraktive grunde. Vi vil ihvertfal arbejde aktivt på denne sag. 


Lad mig til sidst sige tak til mine kolleger i bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. Og tak for samarbejdet med Handelsstandsforeningen og Turistforeningen gennem ETC. I den forbindelse er der grund til på ny at "rose" os selv for det arbejde, der er gjort, for at bevare Torvet 1 som samlingspunkt for vores arbejde og samtidig bevare Turistkontoret på denne særdeles velegnede adresse. Og i ETC skiftede vi jo leder. Vi fik sagt pænt tak for indsatsen til Jarrit Hansen og budt Nienke Jonker velkommen til jobbet. Tak til jer begge for en god indsats. 

Og der skal også lyde en tak til Anja Sinding ovre i Sparekassen, som hjælper mig med det daglige kassererarbejde for Erhvervsrådet. Og til slut - men ikke mindst - en stor tak til Jørgen Jørgensen og de øvrige medarbejdere på Himmerlands Udviklingsråd for jeres indsats, og her i forbindelse med Erhvervsrådets generalforsamling, naturligvis en specielt tak for indsatsen rettet mod vores medlemsvirksomheder med flere.