Erhvervspris 2014 - Belmaflex

Erhvervspris 2014

Farsø Erhvervsråds Erhvervspris 2014 til Belmaflex A/S

Kære Erhard

Vi har i erhvervsrådets bestyrelse - på et møde hvor du var fraværende - enstemmigt besluttet at Farsø Erhvervsråds erhvervspris 2014 skal gå til dig og Belmaflex A/S. 

På bestyrelsesmøderne i erhvervsrådet drøfter vi løbende, hvilke virksomheder i vores lokalområde, der gør det godt, og Belmaflex er bestemt en af de virksomheder, der har gjort det godt. Nu er janteloven jo ind i mellem også gældende i Farsø, så derfor skal vi i erhvervsrådets bestyrelse jo passe på med at give hinanden for mange roser, det kan jo nogle gange vokse en over hovedet. 

Vi har dog i bestyrelsen besluttet, at vi ikke vil stå tilbage for at give dig nogle anerkendende ord, for den indsats du har ydet for Belmaflex. 

Tilbage i 1999 gik du med nogle idéer omkring produktion af muffer og fittings til Fjernvarmeindustrien. Du havde erfaring med dette fra et tidligere job. 

Via dine kontakter til nogle investorer, fik du solgt idéen og I fik etableret virksomheden Belmaflex i Farsø. Du har nævnt, at det faktisk var lidt af et tilfælde, at det lige blev Farsø, som I valgte. De rigtige lokaler var der lige på det rigtige tidspunkt. 

Det er vi bestemt rigtig glade for i Farsø, da du har formået at få startet en rigtig god virksomhed op - helt fra bunden. 

I år 2000 startede I produktionen op i Farsø, i 2004 åbnede I en afdeling i Polen og i 2012 fortsatte I til Rusland, hvor endnu en afdeling blev åbnet.  

Virksomheden beskæftiger i dag ca. 70 medarbejdere, fordelt med ca. 30 i Farsø, ca. 30 i Polen og ca. 10 i Rusland. 

I producerer 4 - 500.000 muffer og fittings om året i alle mulige tykkelser og støbninger.

80 % af jeres produktion går til Eksport, hvilket måske også er årsagen til at I har åbnet fabrikker i Polen og Rusland, da I herved får mulighed for at producere jeres produkter tættere på kunderne. 

I har mange både små og store kunder, hvor bl.a. LOGSTOR - eller Løgstør Rør, som virksomheden her i lokalområdet nok er mere kendt som - er en kunde, som I har et tæt samarbejde med. 

Og man må sige på godt jysk, at det gør I ikke så ringe endda, det der med at producere muffer og fittings.

I og med at I er et aktieselskab, så er jeres regnskaber jo offentlig tilgængelige, og derfor kan jeg også godt fortælle, at I år efter år har leveret stigende omsætning og sorte tal på bundlinjen.

Det fortæller om at I er dygtige til det I har med at gøre, og selv om at konkurrencen helt sikkert også er hård på jeres område, så evner I at skabe gode resultater.

Vi håber selvfølgelig at det fortsætter, ligesom vi naturligvis også håber at jeres virksomhed i Farsø udvikler sig positivt, så vi kan skabe vækst og nye arbejdspladser til gavn for vores lokalområde. 

Vi vil gerne fra bestyrelsens side anerkende den indsats, som du har ydet for at bygge en god og sund virksomhed op med konstant fokus på udvikling af nye produkter, der kan begå sig på de internationale markeder. Det var derfor bestyrelsens klare opfattelse, at du har fortjent at modtage erhvervsprisen.

 

På den baggrund vil jeg gerne ønske dig et stort tillykke med Farsø Erhvervsråds Erhvervspris 2014.

 

Farsø, den 19.03.2014

Brian Otte Samuelsen 

 

Erhvervspris 2012 - Autogaarden Farsø

Erhvervspris 2012 - Autogaarden Farsø

 

Kære Peter,

 

vi har i erhvervsrådets bestyrelse truffet en enstemmig beslutning om at Farsø Erhvervsråds erhvervspris for 2012 skal gå til dig og Autogården.

 

Du og Anne-Marie - der bestemt ikke skal glemmes i min begrundelse hvorfor Autogården får erhvervsprisen i år - har gennem snart 10 år som selvstændige vist mange af de egenskaber der er prisværdige for en selvstændig erhvervsdrivende.

 

Jeg stiftede første gang bekendtskab med Peter i efteråret 2003 i forbindelse med du købte i første omgang halvdelen af Autogården. Jeg havde ikke det store forhåndskendskab til Peter men Peters kompagnons beskrivelse af Peter var: "Han er dygtig - han skal med i Autogården".

 

Og som sagt så gjort. Peter købte halvdelen af Autogården i januar 2004 men inden 2004 var blevet til 2005 havde Peter også købt den anden halvdel og var eneejer af virksomheden.

 

Stille og roligt fik Peter og Anne-Marie ved en flittig og ihærdig indsats og med stor fokus på hele tiden at forbedre tingene bygget en pæn forretning op.

 

I har aldrig mig bekendt kigget alt for meget på klokken, men i stedet fået løst de arbejdsopgaver der skulle løses - uanset om det så var om aftenen eller i weekenden. Det er jo et af de lod der er i at være selvstændig erhvervsdrivende, at man har mulighed for at arbejde lige så meget man har lyst til og ikke være begrænset af tidsrummet fra 8 til 4.

 

Ved siden af forretningsdriften - eller rettere sammen med forretningsdriften - har du fundet tid til at dyrke en anden stor passion, nemlig rallycross, hvor du gennem årene har hjembragt flotte resultater fra DM- og EM-løb i rallycross. Meget betegnende for din person har du i forbindelse med løbene samtidig benyttet lejligheden til at få gjort reklame for Autogården på TV og andre medier, så man kan roligt sige du også har evnet at kombinere arbejde og hobby på en god måde!

 

Samtidig har I til stadighed haft fokus på udvikling - uanset om det drejede sig om at få nye aktiviteter i lokalerne som bilsyn, salg af tilbehør og gode tilbud til kunderne. I har været meget sammen om beslutningerne ved jeg. I har været gode sparringspartnere for hinanden om hvordan forretningen skulle drives og hvilken retning der skulle tages.

 

Det er alle sammen egenskaber der aftjener respekt hos alle der har med erhvervsdrivende at gøre og som giver en stor tryghed hos omverdenen om at der er styr på tingene.

 

Alligevel skete der for ca. 3 år siden noget der kunne have væltet tingene for mange erhvervsdrivende, uanset hvor stor erfaring og styrke man måtte besidde. Vi havde en meget snerig vinter i 2009/10 og mængden af sne på værkstedstaget blev så stort, at taget styrtede sammen og gjorde det umuligt at drive autoværksted fra adressen.

 

Men i løbet af ganske få dage havde Peter fundet nogle midlertidige lokaler, værkstedet kunne drives fra indtil det var genopbygget og kunderne blev gjort opmærksom på at I stadig eksisterede via annoncering i Farsø Avis. Det fortjener stor respekt, at I hurtigt vurderede situationen og reagerede hurtigt så kunderne fik tryghed for at I stadig var i drift, bare et andet sted i byen.

 

Det tog godt et års tid at få genopbygget værkstedet på Nørregade, men i dag har Autogården til gengæld fået et topmoderne værksted, der er godt rustet til de opgaver der kommer og hvor faciliteterne er i top både for kunder og for medarbejdere.

 

Derved blev en meget truende situation for virksomheden vendt til noget positivt, der kun styrker Autogårdens position i Farsø som et professionelt og moderne værksted med et godt potentiale for fremtiden.

 

Vi vil gerne fra bestyrelsens side anerkende den indsats som I har gjort for at bygge en god og veldrevet virksomhed op med en konstant fokus på fremtiden og med evner til at løse de problemer og udfordringer, I er løbet ind i, både store og små. Det var derfor bestyrelsens klare opfattelse, at du havde fortjent at modtage erhvervsprisen

 

På den baggrund vil jeg gerne ønske dig et stort tillykke med Farsø Erhvervsråds erhvervspris for 2012.

 

Ole Hosbond Poulsen

 

 

 

 

Erhvervspris 2010 - Kop & Kande

Erhvervspris 2010Erhvervspris 2010 til Kop & Kande

I forbindelse med overrækkelsen sagde Mogens Jensen:

Du har i mange år drevet og udviklet Kop og Kande forretningen i Farsø på ganske imponerende vis. Forretningen har udviklet sig til en størrelse både omsætningsmæssigt og kvadratmetermæssigt, der slet ikke er i overensstemmelse med hvad en statistik ville tilsige for området. Men du tiltrækker mange kunder langt udenfor lokalområdet, med baggrund i den service og den personlige betjening alle kunderne oplever i din forretning.

Dine medarbejdere er ganske enormt gode til både den professionelle del af en ekspeditionen, men så sandelig også på det personlige plan. Altid en flot indpakning, og et dejligt glad smil fra dine medarbejdere. Og med varer til de rigtige priser i mangfoldighed på dine hylder, sammen med en markedsføring og en gedigen kræmmerevne på indkøbssiden - ja, så driver du en af byens bedste detailforretninger.

Du var sammen med din far og bror initiativtager til opførelsen af Farsø Rådhuscenter i midt 80'erne. Det var et imponerende center efter datidens forhold, og som gav grundlaget for en fremadrettet succes.

Centeret har udviklet sig med flere forskellige knopsskydninger op igennem 90'erne, og i den første del af dette årtusinde. Efter en lang og sej sagsbehandling, står I nu klar til en ny udvidelse af Centeret til glæde for butikslejerne i al almindelighed, og for kunderne i særdeleshed. Centeret er med til at trække langt mere detailhandel til Farsø end befolkningsgrundlaget tilsiger. Men årsagen er klar: Det er et flot center med et bredt udvalg af detailhandlere, der på bedste vis giver personlig service og gode oplevelser for kunderne.

Du er om nogen en energisk person, der hele tiden "mosler på" for at få nye resultater. Den energi anvender du ikke kun i din egen forretning. Du giver dig også tid til at være med i foreningslivet og har i de senere år på fortræffelig vis ledet Farsø Handelstadsforening som formand. Du forstår om nogen, at det drejer sig om at stå sammen om markedsføring af vores detailbutikker. Det har da også medført, at der i din formands periode ikke har stået forretninger ledige med brunt papir for vinduerne.

Din energi har også smittet af på din indsats i ETC og nu også i turistforeningens bestyrelse. Men det er også det der skal til, for at vi kan fortsætte fremgangen indenfor detailbutikkerne.

Du er nu med til at starte et nyt projekt op, der skal skabe ny fremgang i Farsø. Du er en af initiativtagerne til 9640 Fremad, hvor den nye generation skal udtænke nye ideer for at skabe fremgang for vores by og omegn. Et godt initiativ, der tages i en tid hvor den økonomiske krise stadigvæk kradser lidt i kanten. Det er nu der skal sås, så vi kan høste frugterne senere når krisen er overstået.