Højgårdens Venner - En Støtteforening 

Formand: Kjeld Nøhr
Kasserer: Anna Lise Lykke
Bystrupparken 33
9640 Farsø
Tlf.: 98 63 42 71

www.hoejgaardensvenner.dk

Højgårdens Venner - en Støtteforening

Lidt om Højgårdens Venner. - Hvem er vi ?? og Hvad laver vi ??

Starten på foreningen "Højgårdens Venner" var på grund af de kommunale besparelser på personalet og deraf blev der mindre tid til den vigtige del, som er det sociale samvær med beboerne.

Højgården er et plejehjem med mere end 70 beboere fordelt på 10 huse. Husene har hver deres specielle navn. Hassel-, poppel-, lyng-, ege-, bøge-, birke-, ahorn- og rønne-, pile- samt kastanjehuset

Ansatte på Højgården tog initiativet til at indkalde til et møde 30. oktober 1989. Her blev der valgt en bestyrelse på 7 personer. Herefter blev medlemsskaren opdelt i grupper som stadig eksistere. Hver gruppe arrangerer en månedlig hygge eftermiddag i de forskellige huse.

Banko afholdes en onsdag i hver måned. Her samler vi mellem 70 til 90 deltager hvoraf de fleste kommer fra omegnen.

En gang om måneden er der fælles hygge for alle i Forsamlingshuset. En gang årligt er der Pårørendefest, hvor beboerne invitere familie og venner til middag og kaffebord med fællessang og forskellig underholdning.

Hvert forår indbyder vi til forårsfest for beboerne og 2 pårørende. Vi samler ca. 150 personer i salen til spisning og underholdning af en kendt kunstner samt fællessang. Julen markeres med et julemarked og en juledekoration i hver dagligstue og en juleblomst til alle.

For tiden er vi ca. 500 medlemmer, så hvis du har lyst til at blive medlem og støtte en god sag, kan du henvende dig til personalet eller til kasseren.