Bestyrelsens beretning for Farsø Handelsstandsforening 2014

Bestyrelsens beretning for Farsø Handelsstandsforening 2014

I sin beretning på den årlige generalforsamling i Farsø Handelsstandsforening, sagde formanden, isenkræmmer Jørgen H. Jensen, bl.a.: 

Velkommen til alle jer medlemmer - og velkommen til vores eneste medarbejder, Nienke - og vores eneste æresmedlem, Gert Hosbond.

2013 er nyligt overstået og vi er nu et stykke inde i 2014. Når vi ser tilbage på 2013, så er jeg nok ikke den eneste som tænker, at hvor blev det år egentlig af? Vi gjorde en del af de ting, som vi plejer, men der kom også et par nye spændende ting til. Jeg vil ikke gennemgå alle aktiviteterne enkeltvis, men blot fremhæve de arrangementer, som står stærkest i min hukommelse.

Det betyder, at I ikke vil høre mig tale om udsalg, slutspurtsudsalg, Legeland med hoppeborge i Dronning Ingrid Hallerne, fødselsdag i Farsø Rådhuscenter, Påskeaktiviteter, UCI cykelløb, Pinsesalg og julehandlen med de mange aktiviteter hver weekend i december. Derimod vil jeg godt dvæle lidt ved vores store succeser såsom Sports by Night, Hvede by Night, Hot Summer, Bagagerumssalg og Kartoffeldagene.

Det er alt sammen tiltag, som vi selv har opfundet, som vi er ene om, og som vi udvikler og gør bedre og bedre, år for år. Jeg ved godt, at andre byer er gået i gang med at kopiere vores bagagerumssalg, men jeg kan ikke komme i tanke om andre byer, hvor der opstilles op til 75 boder en lørdag formiddag, og hvor der er brug for en vagt til at holde ro og orden. Det har vi i Farsø!

Jeg tænker også på Hvede By Night, hvor vi solgte 1.000 hveder om aftenen, og den succes bygger vi videre på i år. Her vil vi ikke bare bruge torsdag aften igen til hvederne, men vi vil også sætte lørdagen i spil i år ved at lave Kagens Dag, hvor overskuddet skal gå til et velgørende formål.

Sports By Night er et tilløbsstykke af dimensioner. Her bliver det vildere og vildere år efter år, med flere og flere sportsklubber repræsenteret. Jeg tror vi får en lille smagsprøve under punktet eventuelt senere, for jeg ved, at udvalget har haft deres første møde.

Hot Summer er allerede legendarisk i Farsø. Hvad der startede som en skæv tanke, er nu en kæmpe succes! Her sker der en masse hver eneste mandag i juli måned, og det er lige før, at jeg er ked af, at der kun er 4 mandage i juli i år, nu hvor vi har så meget, vi gerne vil sætte i gang. Faktisk sagde min datter Caroline helt spontant til mig i mandags under aftensmaden, at hun glædede sig sådan til Hot Summer, for der skete der bare så meget i Farsø med volleybold, traktorkøreture, slush ice, popcorn, musik og ikke mindst masser af hygge med vennerne og veninderne. Det blev jeg overrasket over, men også meget glad for, at en 13 årig pige ser frem til vores Hot Summer J

Når jeg tænker på Kartoffeldagene i oktober, kalder det også mit smil frem. Det er mega sjovt, når flagfolkene forsøger at styre massernes indtog ned i pallen med gratis kartofler, og Arne pludselig udbryder "Do har wot her to gang i daw - trover do æ snart do har nok til en kartoffelmark? Do ka da æ spise så manne selv!" Kartoffeldagene er fyldt med konkurrencer og tiltag for børnene, og når vi ser på, hvor meget det koster Handelsstandsforeningen, så er det virkelig rigtig meget vi får for pengene her.

Men alt drejer sig ikke kun om Farsø, for dansk detailhandel var igen under pres i 2013, og Farsø gik heller ikke ram forbi. De store indkøbscentre i Danmark har styr på kundestrøm og omsætninger i deres centre, og de meldte alle over en kam om tilbagegang i 2013. Steen og Strøm gik f.eks. hele 4 % tilbage i snit blandt alle forretninger, og det er faktisk rigtig meget. Dansk Detailhandel er Danmarks største arbejdsplads, og når vi går tilbage, så kan det mærkes på den danske økonomi med det samme. Det pudsige er, at danskerne aldrig har været rigere - I har aldrig været rigere - men vi bruger bare ikke pengene på forbrug. Vi sparer alle sammen op som aldrig før, og det har vi gjort i mere end 7 år nu. Vi hælder hvert år milliarder af kr. ind på vores pensioner, så vi er sikret, når vi bliver gamle. Vi glemmer bare at leve i nuet. Naturligvis skal vi sørge for, at vores alderdom bliver god, men butikkerne lider virkelig under, at vi sparer så hårdt op!

Hvis man spørger et hvilket som helst pengeinstitut, så har de langt mere på indlånskonti end de har på udlån. Forsigtighed fylder meget i dagspressen, men jeg håber, at vi snart træder lidt på speederen igen. Mit største ønske er, at Vesthimmerlands Kommune reelt ville gøre, som de siger.

Målet for kommunen er en omsætning på 1 milliard kr. i Vesthimmerland via turisme, men kommunen vil bare ikke bruge nok penge på at nå målet. I mine øjne, så ligger vores største mulighed for øget beskæftigelse og øget tilflytning til vores lille kommune i massiv investering i turisme- tiltag. Hvis vi ville opprioritere gode oplevelser til vores gæster og turister i kommunen, så ville det have en positiv effekt i alle led - og give en god stemning og en stolthed over at være Himmerlænding. Det kribler altid helt ud i årene på én, når man er stolt over noget. Det får os alle til at gå lidt længere og yde lidt mere - kender I ikke det? Er man stolt over noget, så er ingen byrde for stor at bære og man yder altid ekstra med et smil på læben. Det er faktisk selvforstærkende!

Jeg er sikker på, at I alle har større omsætning i sommermånederne end i foråret og efteråret. Det skyldes hovedsageligt, at vi får besøg af mange danskere, tyskere, hollændere, svenskere og især nordmænd. Jeg ELSKER nordmænd! De køber langt mere end de andre turister, for de er så stinkende rige, at de næsten ikke ved, hvad de skal bruge pengene til.

Hvis vi kan få Vesthimmerlands Kommune til at forstå, hvor vigtige turisterne egentlig er, og få kommunen til at forstå, at en større investering i turisme vil komme flerfoldigt tilbage, så vil vi komme langt. Hvis vi så samtidigt kan få lokalbefolkningen til at bakke så meget op som muligt, i at handle lokalt, så vil vores eksistens være sikret mange år frem. Detailhandlen er nemlig ekstrem vigtig for en by, men det er ikke alle, som tænker over det. Hvis en by har et godt og sundt handelsliv, så har det også et godt og sundt skoleliv og fritidsliv. Husene i byen har en højere markedsværdi og er nemmere at sælge. Alt er bare nemmere, når handelslivet blomstrer og byen er driftig, og det må vi fortsat arbejde hårdt på hver eneste dag.

En ting, som jeg ser meget frem til i år er Made in Denmark i august måned. Vi har netop hørt Lars Larsen berette om alt det spændende, der er sat i gang i 9640 Farsø, hvor Himmerland Golf & Spa Resort jo ligger. Udover en stor omsætning i kommunen har MID også en anden fantastisk virkning. Det er nemlig første gang, at vi har en undskyldning for at arbejde tæt sammen på tværs af de 4 gamle kommuner. Og ja, vi er i gang - og det går rigtig godt!

Vi har haft møde på tværs af de 4 Handelsstandsforeninger, og Farsø har fået til opgave at lave aktiviteter for MID gæsterne om torsdagen. Vi har sat os sammen med Byfesten, og er allerede langt i planlægningen. Der er afsat midler i budgettet for 2014, og ETC har ligeledes lovet at bakke op med et stort beløb, så vi kan sætte fuldt blus på torsdag den 14. august. Det glæder jeg mig rigtig meget til J

En vigtig samarbejdspartner for Farsø Handelsstandsforening er Farsø Avis. Jeg kan ikke huske, om jeg før har nævnt Lars Rabøl og Candy Fröses indsats for byens handelsliv, men uanset om jeg har eller ej, vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Farsø Avis. I er virkelig gode til at skrive artikler, tage fotos og i det hele taget være på pletten, når der sker noget i Handelsstandsforeningen. Vi har mange kampe med jer hver dag, men sommetider glemmer vi alt det, som vi ikke får faktura på. Candy har været enestående i 9640 Fremad med sit store overblik og utrættelige indsats, og i hverdagen er hun en stor hjælp til Nienke på Servicekontoret. Selvom Lars til tider kan brokke sig lidt, så banker hans hjerte inderst inde for, at handlen har gode og faste rammer, og der bliver altid skrevet flotte artikler om, hvad der sker i Farsø. Det vil jeg gerne her officielt sige mange tak for, og håbe vi kan fortsætte det gode samarbejde.

Nogen som også sjældent får ros, er de mange undergrupper i Handelsstandsforeningen. Det glæder mig, at så mange er friske på at give en hånd og en hjernecelle med, for at øge omsætningen i byens butikker. Det kunne slet ikke lade sig gøre at holde det høje niveau, såfremt det hele kun skulle bæres på få hænder. Jo flere vi er om at løfte, jo længere kan vi gå!

Jeg vil dog især gerne fremhæve den "gamle grå ræv" Finn Bisgaard, for sammen med sit harem af unge søde kvinder, virkelig at have lavet nogle gode aktiviteter til glæde for byens butikker. I har sammen brugt flere hundrede timer de seneste år på at lave salgsfremmende aktiviteter. De virker - og det siger vi 1000 tak for!

En anden "yngre ræv", som jeg også gerne vil fremhæve er Rasmus Dige. Rasmus står i spidsen for julebelysningen sammen med Mads Øgaard, og de har samlet frivillige kræfter, som virkelig har sparet os for mange penge - et seks cifret beløb - til reparationer og arbejdsløn. Vi kommer nok ikke uden om et større beløb til reparationer efter Bodils hærgen i julen 2013, men vi er meget fortrøstningsfulde, som I kan se i regnskabet senere. Rasmus står også i spidsen for juleudvalgene, og han er handelsstandsforeningens medlem i Turistforeningens bestyrelse, så stor tak for din kæmpe indsats, Rasmus!

En tak skal også lyde til Vesthimmerlands Kommune, som yder et stort beløb til aktiviteterne i Farsø - uden disse penge ville der ske for knapt 100.000 kr. mindre i byen, og det ville virkelig kunne mærkes, så endnu engang mange tak for bidraget!

Jeg vil også gerne takke flagfolkene for deres utrættelige indsats med opsætning af flag, pasning af bagagerumssalg og alle de mange andre ting, som I gør for os. I er dygtige og I er simpelthen uundværlige!

Tak skal der også lyde til vores 2 søsterforeninger i ETC, Farsø Turistforening og Farsø Erhvervsråd. Det er virkelig dejligt og meget professionelt af en lille by som Farsø, at vi her på 21. år arbejder officielt sammen med fælles kontor. Vi er årtier foran andre byer i Danmark på den konto.

Til sidst en tak til mine bestyrelseskollegaer. Vi har fundet vores arbejdsrutine, og er fuldstændig afklaret med, hvem som skal gøre hvad. Vi fungerer rigtig godt sammen, og er næsten altid enige om målet og vejen derhen.

Den største tak skal naturligvis lyde til vores hollandske veninde, Nienke, som arbejder ihærdigt for at gøre alle medlemmer i de tre foreninger tilfredse. Det er et utaknemmeligt arbejde, men jeg har lagt mærke til, at du klarer dig godt i modvind. Du er ikke sådan at vælte, så jeg er helt tryg ved, at du styrer de mange daglige gøremål. En stor tak for din indsats.

Til allersidst vil jeg blot sige, at vi her i 2014 har 50 års jubilæum i Handelsstandsforeningen, og jeg håber, at I alle har tid til at deltage i festlighederne lørdag den 29. marts. Her kommer bogen om de første 50 år i foreningens historie på gaden, og I vil alle modtage 5-10 eksemplarer, som I kan dele ud til jeres medarbejdere. Hvis nogen skulle have brug for flere, så finder vi også ud af det. Handelsstandsforeningen holder bogudgivelse kl. 11.00 i Lokalhistorisk Arkivs lokaler i Centeret og kl. 14.00 mødes vi alle til tapas og fælles hygge her på Farsø Hotel. Håber I alle vil møde op og fejre dagen med nuværende og tidligere forretningsindehavere, så vi kan få en rigtig god dag i hinandens selskab.

Dette var ordene - og tak fordi I lyttede med J

 

Bestyrelsens beretning for Farsø Handelsstandsforening 2013

Bestyrelsens beretning for Farsø Handelsstandsforening 2013

I sin beretning på den årlige generalforsamling i Farsø Handelsstandsforening, sagde formanden, isenkræmmer Jørgen H. Jensen, bl.a.: 

Velkommen til alle jer medlemmer - og velkommen til vores eneste medarbejder, Nienke - og vores eneste æresmedlem, Gert Hosbond.

2013 er nyligt overstået og vi er nu et stykke inde i 2014. Når vi ser tilbage på 2013, så er jeg nok ikke den eneste som tænker, at hvor blev det år egentlig af? Vi gjorde en del af de ting, som vi plejer, men der kom også et par nye spændende ting til. Jeg vil ikke gennemgå alle aktiviteterne enkeltvis, men blot fremhæve de arrangementer, som står stærkest i min hukommelse.

Det betyder, at I ikke vil høre mig tale om udsalg, slutspurtsudsalg, Legeland med hoppeborge i Dronning Ingrid Hallerne, fødselsdag i Farsø Rådhuscenter, Påskeaktiviteter, UCI cykelløb, Pinsesalg og julehandlen med de mange aktiviteter hver weekend i december. Derimod vil jeg godt dvæle lidt ved vores store succeser såsom Sports by Night, Hvede by Night, Hot Summer, Bagagerumssalg og Kartoffeldagene.

Det er alt sammen tiltag, som vi selv har opfundet, som vi er ene om, og som vi udvikler og gør bedre og bedre, år for år. Jeg ved godt, at andre byer er gået i gang med at kopiere vores bagagerumssalg, men jeg kan ikke komme i tanke om andre byer, hvor der opstilles op til 75 boder en lørdag formiddag, og hvor der er brug for en vagt til at holde ro og orden. Det har vi i Farsø!

Jeg tænker også på Hvede By Night, hvor vi solgte 1.000 hveder om aftenen, og den succes bygger vi videre på i år. Her vil vi ikke bare bruge torsdag aften igen til hvederne, men vi vil også sætte lørdagen i spil i år ved at lave Kagens Dag, hvor overskuddet skal gå til et velgørende formål.

Sports By Night er et tilløbsstykke af dimensioner. Her bliver det vildere og vildere år efter år, med flere og flere sportsklubber repræsenteret. Jeg tror vi får en lille smagsprøve under punktet eventuelt senere, for jeg ved, at udvalget har haft deres første møde.

Hot Summer er allerede legendarisk i Farsø. Hvad der startede som en skæv tanke, er nu en kæmpe succes! Her sker der en masse hver eneste mandag i juli måned, og det er lige før, at jeg er ked af, at der kun er 4 mandage i juli i år, nu hvor vi har så meget, vi gerne vil sætte i gang. Faktisk sagde min datter Caroline helt spontant til mig i mandags under aftensmaden, at hun glædede sig sådan til Hot Summer, for der skete der bare så meget i Farsø med volleybold, traktorkøreture, slush ice, popcorn, musik og ikke mindst masser af hygge med vennerne og veninderne. Det blev jeg overrasket over, men også meget glad for, at en 13 årig pige ser frem til vores Hot Summer J

Når jeg tænker på Kartoffeldagene i oktober, kalder det også mit smil frem. Det er mega sjovt, når flagfolkene forsøger at styre massernes indtog ned i pallen med gratis kartofler, og Arne pludselig udbryder "Do har wot her to gang i daw - trover do æ snart do har nok til en kartoffelmark? Do ka da æ spise så manne selv!" Kartoffeldagene er fyldt med konkurrencer og tiltag for børnene, og når vi ser på, hvor meget det koster Handelsstandsforeningen, så er det virkelig rigtig meget vi får for pengene her.

Men alt drejer sig ikke kun om Farsø, for dansk detailhandel var igen under pres i 2013, og Farsø gik heller ikke ram forbi. De store indkøbscentre i Danmark har styr på kundestrøm og omsætninger i deres centre, og de meldte alle over en kam om tilbagegang i 2013. Steen og Strøm gik f.eks. hele 4 % tilbage i snit blandt alle forretninger, og det er faktisk rigtig meget. Dansk Detailhandel er Danmarks største arbejdsplads, og når vi går tilbage, så kan det mærkes på den danske økonomi med det samme. Det pudsige er, at danskerne aldrig har været rigere - I har aldrig været rigere - men vi bruger bare ikke pengene på forbrug. Vi sparer alle sammen op som aldrig før, og det har vi gjort i mere end 7 år nu. Vi hælder hvert år milliarder af kr. ind på vores pensioner, så vi er sikret, når vi bliver gamle. Vi glemmer bare at leve i nuet. Naturligvis skal vi sørge for, at vores alderdom bliver god, men butikkerne lider virkelig under, at vi sparer så hårdt op!

Hvis man spørger et hvilket som helst pengeinstitut, så har de langt mere på indlånskonti end de har på udlån. Forsigtighed fylder meget i dagspressen, men jeg håber, at vi snart træder lidt på speederen igen. Mit største ønske er, at Vesthimmerlands Kommune reelt ville gøre, som de siger.

Målet for kommunen er en omsætning på 1 milliard kr. i Vesthimmerland via turisme, men kommunen vil bare ikke bruge nok penge på at nå målet. I mine øjne, så ligger vores største mulighed for øget beskæftigelse og øget tilflytning til vores lille kommune i massiv investering i turisme- tiltag. Hvis vi ville opprioritere gode oplevelser til vores gæster og turister i kommunen, så ville det have en positiv effekt i alle led - og give en god stemning og en stolthed over at være Himmerlænding. Det kribler altid helt ud i årene på én, når man er stolt over noget. Det får os alle til at gå lidt længere og yde lidt mere - kender I ikke det? Er man stolt over noget, så er ingen byrde for stor at bære og man yder altid ekstra med et smil på læben. Det er faktisk selvforstærkende!

Jeg er sikker på, at I alle har større omsætning i sommermånederne end i foråret og efteråret. Det skyldes hovedsageligt, at vi får besøg af mange danskere, tyskere, hollændere, svenskere og især nordmænd. Jeg ELSKER nordmænd! De køber langt mere end de andre turister, for de er så stinkende rige, at de næsten ikke ved, hvad de skal bruge pengene til.

Hvis vi kan få Vesthimmerlands Kommune til at forstå, hvor vigtige turisterne egentlig er, og få kommunen til at forstå, at en større investering i turisme vil komme flerfoldigt tilbage, så vil vi komme langt. Hvis vi så samtidigt kan få lokalbefolkningen til at bakke så meget op som muligt, i at handle lokalt, så vil vores eksistens være sikret mange år frem. Detailhandlen er nemlig ekstrem vigtig for en by, men det er ikke alle, som tænker over det. Hvis en by har et godt og sundt handelsliv, så har det også et godt og sundt skoleliv og fritidsliv. Husene i byen har en højere markedsværdi og er nemmere at sælge. Alt er bare nemmere, når handelslivet blomstrer og byen er driftig, og det må vi fortsat arbejde hårdt på hver eneste dag.

En ting, som jeg ser meget frem til i år er Made in Denmark i august måned. Vi har netop hørt Lars Larsen berette om alt det spændende, der er sat i gang i 9640 Farsø, hvor Himmerland Golf & Spa Resort jo ligger. Udover en stor omsætning i kommunen har MID også en anden fantastisk virkning. Det er nemlig første gang, at vi har en undskyldning for at arbejde tæt sammen på tværs af de 4 gamle kommuner. Og ja, vi er i gang - og det går rigtig godt!

Vi har haft møde på tværs af de 4 Handelsstandsforeninger, og Farsø har fået til opgave at lave aktiviteter for MID gæsterne om torsdagen. Vi har sat os sammen med Byfesten, og er allerede langt i planlægningen. Der er afsat midler i budgettet for 2014, og ETC har ligeledes lovet at bakke op med et stort beløb, så vi kan sætte fuldt blus på torsdag den 14. august. Det glæder jeg mig rigtig meget til J

En vigtig samarbejdspartner for Farsø Handelsstandsforening er Farsø Avis. Jeg kan ikke huske, om jeg før har nævnt Lars Rabøl og Candy Fröses indsats for byens handelsliv, men uanset om jeg har eller ej, vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Farsø Avis. I er virkelig gode til at skrive artikler, tage fotos og i det hele taget være på pletten, når der sker noget i Handelsstandsforeningen. Vi har mange kampe med jer hver dag, men sommetider glemmer vi alt det, som vi ikke får faktura på. Candy har været enestående i 9640 Fremad med sit store overblik og utrættelige indsats, og i hverdagen er hun en stor hjælp til Nienke på Servicekontoret. Selvom Lars til tider kan brokke sig lidt, så banker hans hjerte inderst inde for, at handlen har gode og faste rammer, og der bliver altid skrevet flotte artikler om, hvad der sker i Farsø. Det vil jeg gerne her officielt sige mange tak for, og håbe vi kan fortsætte det gode samarbejde.

Nogen som også sjældent får ros, er de mange undergrupper i Handelsstandsforeningen. Det glæder mig, at så mange er friske på at give en hånd og en hjernecelle med, for at øge omsætningen i byens butikker. Det kunne slet ikke lade sig gøre at holde det høje niveau, såfremt det hele kun skulle bæres på få hænder. Jo flere vi er om at løfte, jo længere kan vi gå!

Jeg vil dog især gerne fremhæve den "gamle grå ræv" Finn Bisgaard, for sammen med sit harem af unge søde kvinder, virkelig at have lavet nogle gode aktiviteter til glæde for byens butikker. I har sammen brugt flere hundrede timer de seneste år på at lave salgsfremmende aktiviteter. De virker - og det siger vi 1000 tak for!

En anden "yngre ræv", som jeg også gerne vil fremhæve er Rasmus Dige. Rasmus står i spidsen for julebelysningen sammen med Mads Øgaard, og de har samlet frivillige kræfter, som virkelig har sparet os for mange penge - et seks cifret beløb - til reparationer og arbejdsløn. Vi kommer nok ikke uden om et større beløb til reparationer efter Bodils hærgen i julen 2013, men vi er meget fortrøstningsfulde, som I kan se i regnskabet senere. Rasmus står også i spidsen for juleudvalgene, og han er handelsstandsforeningens medlem i Turistforeningens bestyrelse, så stor tak for din kæmpe indsats, Rasmus!

En tak skal også lyde til Vesthimmerlands Kommune, som yder et stort beløb til aktiviteterne i Farsø - uden disse penge ville der ske for knapt 100.000 kr. mindre i byen, og det ville virkelig kunne mærkes, så endnu engang mange tak for bidraget!

Jeg vil også gerne takke flagfolkene for deres utrættelige indsats med opsætning af flag, pasning af bagagerumssalg og alle de mange andre ting, som I gør for os. I er dygtige og I er simpelthen uundværlige!

Tak skal der også lyde til vores 2 søsterforeninger i ETC, Farsø Turistforening og Farsø Erhvervsråd. Det er virkelig dejligt og meget professionelt af en lille by som Farsø, at vi her på 21. år arbejder officielt sammen med fælles kontor. Vi er årtier foran andre byer i Danmark på den konto.

Til sidst en tak til mine bestyrelseskollegaer. Vi har fundet vores arbejdsrutine, og er fuldstændig afklaret med, hvem som skal gøre hvad. Vi fungerer rigtig godt sammen, og er næsten altid enige om målet og vejen derhen.

Den største tak skal naturligvis lyde til vores hollandske veninde, Nienke, som arbejder ihærdigt for at gøre alle medlemmer i de tre foreninger tilfredse. Det er et utaknemmeligt arbejde, men jeg har lagt mærke til, at du klarer dig godt i modvind. Du er ikke sådan at vælte, så jeg er helt tryg ved, at du styrer de mange daglige gøremål. En stor tak for din indsats.

Til allersidst vil jeg blot sige, at vi her i 2014 har 50 års jubilæum i Handelsstandsforeningen, og jeg håber, at I alle har tid til at deltage i festlighederne lørdag den 29. marts. Her kommer bogen om de første 50 år i foreningens historie på gaden, og I vil alle modtage 5-10 eksemplarer, som I kan dele ud til jeres medarbejdere. Hvis nogen skulle have brug for flere, så finder vi også ud af det. Handelsstandsforeningen holder bogudgivelse kl. 11.00 i Lokalhistorisk Arkivs lokaler i Centeret og kl. 14.00 mødes vi alle til tapas og fælles hygge her på Farsø Hotel. Håber I alle vil møde op og fejre dagen med nuværende og tidligere forretningsindehavere, så vi kan få en rigtig god dag i hinandens selskab.

Dette var ordene - og tak fordi I lyttede med J

Aktivt 2012 handelsår i Farsø!

I sin beretning på den årlige generalforsamling i Farsø Handelsstandsforening, sagde formanden, isenkræmmer Jørgen H. Jensen, bl.a.: 


Kære medlemmer af Farsø Handelsstandsforening.

Så er det igen blevet tid til at fremlægge bestyrelsens beretning for de forgangne år, og der er som sædvanlig sket mange ting i 2012. Når man ser på vor forening udefra, ser den ikke ud af meget, men man kan ikke tage mere fejl, for den er faktisk yderst velfungerende set indefra.

2012 var nemlig igen et aktivt år i Farsø Handelsstandsforening. Vi startede som sædvanlig ud med udsalget, som vi lagde op af børnepengene midt i måneden med rimelig succes. Februar bød på slutspurtsudsalg og fastelavn, som med stor succes blev afviklet i Dronning Ingrid Hallerne. Mere end 600 i alt bør deltog i de mange aktiviteter, som var så stor en succes, at de har været afholdt igen i år samme sted. I marts var der 3 dage med centerfødselsdag efterfulgt ugen efter af forårsmessen, som afløste konfirmandaftenen. Forårsmessen delte vandene, så den bliver ikke gentaget foreløbig, men afløses fremadrettet af en konfirmandaften i centeret, hvor alle butikker på hovedgaden ligeledes inviteres til at deltage.

I ugen op til generalforsamlingen havde bestyrelsen i samarbejde med vort nye medlem Uhrehøje, lavet en aften for alle medarbejdere og indehavere. Det blev en aften med stor succes, hvor 10 forretninger og 26 medarbejdere + deres chefer deltog. Udover en masse gode ideer, som senere er blevet anvendt til vore sommeraktiviteter, fik personalet også mødt hinanden på tværs af butikkerne. Uhrehøje vil senere i aften komme med oplæg på ny medarbejderaktivitet allerede i april, som bestyrelsen håber, at I vil tage godt imod. Jo mere motiverede og engagerede medarbejdere vi har, jo bedre bliver det for kunderne at handle i Farsø, og det er jo selve essensen af en handelsstandsforenings virke.

April og påsken fløj forbi med stort UCI cykelløb, og pludselig kom maj med forår, solskin, Bededag, Mors Dag og Pinsen og sidst men ikke mindst, starten på bagagerumssalget første lørdag i juni. Dette bagagerumssalg er måske den største succes vi har, målt på antal deltagere år efter år. Vi har flagfolkene til at møde klokken 07.00 disse lørdage, kun for at sørge for, at alle kan få en plads ved kommunens administrationsbygning. Det er en kæmpe succes, som alle kan benytte sig af helt gratis.

Alt dette banede vejen for en helt igennem fantastisk Sports By Night mandag den 4. juni - dagen før Grundlovsdag og årets vigtigste dag - nemlig Fars Dag J Til Sports By Night havde vi en rigtig racerbil, som kunderne kunne få en tur i. Der var lavet en speciel bane op af Th. Eriksensvej, hvor racerbilen kørte næste 200 km/t, vi havde Farsø Gymnastikforening på Store Torv med deres Air Track, vi havde stor sandkasse med beachvolley, og rundt på torvet var endnu flere foreninger repræsenteret i boderne, så man kunne høre mere om foreningernes gøren og laden.

Juli måned er som altid den mest aktive måned, og juli 2012 var ingen undtagelse med 5 mandag med åbent til 21.00. Udover det sædvanlige udsalg og torvedagen, var der også piratmandage og høstmandage - alle med temperaturmåling og rabatter til vore mange turister og kunder. Vi havde gymnastikopvisning, vi havde en mandag besøg af Hessel og levendegørelse af Vesterbølle, hvor blandt andet borgmester Knud Kristensen og undertegnede nedkæmpede de 2 direktører for byens pengeinstitutter og forhåndsfavoritter Ole Kuhr og Brian Otte i en landmandsdyst - igen levendegjort af Uhrehøje. Der var ligeledes en mandag hvor Danatek og Farmas rullede deres store maskineri ud på hovedgaden. Det var fuldstændig fantastisk at se en mejetærsker stå midt i lyskrydset og fylde mere end 2 vejbaner - lidt surrealistisk. Vor Bagermester Allan fra det øverste bageri, havde beredvilligt stillet en af sine mange traktorer til rådighed, og han kørte mange ture med alle som havde lyst. Juli 2012 var måske den største juli succes nogensinde, og mange af aktiviteterne var udsprunget af ideer fra forårsmødet med personalet og Uhrehøje.

Jeg vil i den forbindelse ligeledes fremhæve X piloterne, som har været helt enestående til at hjælpe Handelsstandsforeningen. Dette 20 mand korps af friske unge mennesker m/k, har gennemgået en oplæring i DGI regi, og vi har brugt 12 af dem på skift hen over sommeren. Vi havde sideløbende med aktiviteterne i byen også børnepasning på programmet. X piloterne havde mellem 12 -35 børn, som de aktiverede mandage og tirsdage med bla. golf, kanoture på vandet og besøg i aktivitetscenteret i Uhrehøje. Endnu en ny aktivitet, som så lyset første gang i Farsø. Vi har sidenhen fået rigtig megen ros fra DGI, som ofte bruger Farsø som reference til andre og langt større byer - det er sejt!

I august havde vi slutspurts udsalg og desuden havde vi modeshow og forbrugeraften til Farsø Festen, hvor vi udover tøj fra byens modebutikker ligeledes havde catwalk med Fredberg, Halv-Gris, Danatek, Lille Frø, Farsø Bageri og Kaffe-Laden. Alle sammen butikker, som tør tænke modeshow ud af boksen og om til en forbrugeraften. Det var en stor succes, som gentages i 2013!

September og oktober gik lynhurtigt, og i oktober havde vi besøg af konXion fra Aalborg, som fortalte os om mulighederne på de sociale medier, og herunder især Facebook. Daniel Rugholm fortalte entusiastisk om hvad det havde betydet for handlen generelt, og hvor mange potentielle kunder, som dette medie giver de aktive butikker på nettet. Lille Frø fortalte hvad det havde givet hende, og det kunne konXion underbygge, idet de mest aktive brugere på Facebook er nybagte mødre. Som konXion så rigtig sagde, så sørg for at være der hvor kunderne er, og kunderne er meget på de sociale medier for øjeblikket. Det gælder Facebook, LinkdIn, Twitter osv. Kunderne tjekker priser og oplysninger om varen på nettet inden de køber, men heldigvis køber langt hovedparten stadig varen i de fysiske butikker, så sørg for at have varerne på hylderne. Vær med på det nye, men vær også traditionel. Tjek hele tiden hvilke varer, som din branche har på TV, og tjek hvilke af dine varer, som er bedst i test i de forskellige magasiner og blade - vær på forkant og hold trit med forbrugerne. Det er svært, men det er nødvendig for dig, hvis din butik skal overleve.  

Efter dette indlæg fastlagde vi alle aktiviteter for 2013, og vi blev også enige om, at vi fremover ikke skulle have indlæg udefra, idet speciel denne aften blev meget lang med megen sen afslutning.

Sidst i oktober havde vi kartoffeldage med tonsvis af gratis kartofler til forbrugerne og pludselig kom november med Jul for Begyndere. Det var en ny aktivitet, som vi udvider i 2013. Midt i november hang vi byens julebelysning op, og det havde forinden fået en gennemgang af frivillige fra byens butikker og udenforstående, som grillede pølser og hyggede sig, alt i mens der blev skiftet pærer og ledninger, de steder hvor LED pærerne havde givet fortabt for vinterens vejr og vind. Vi må se i øjnene, at denne udgift til julebelysning er stadig stigende, men vi kan jo heller ikke undvære den flotte belysning. Jeg mener virkelig seriøst, at vi har noget af det flotteste julebelysning, som der er i Danmark, men det er utrolig dyrt at vedligeholde og tage op og ned. Heldigvis er der mange, som betaler til julebelysningen og enkelte er endda ikke medlem af Handelsstandsforeningen.

December rundede året af med åbent alle lørdage og søndage, og der var masser af aktiviteter hver weekend, som jeg ikke vil kommentere ind på enkeltvis. Jeg kan blot sige, at julen faldt den 24. december som sædvanlig, og i år var der endnu mere kaos omkring tidlig udsalgsstart fra de større byer end ellers. Jeg synes det er useriøst at starte udsalg 3. juledag, men sådan er virkeligheden nok fremadrettet...

Heldigvis har vi et velfungerende demokrati i Handelsstandsforeningen bygget op over især generalforsamlingen i marts og medlemsmødet i oktober. Her kan alle komme til orde, og i oktober planlægger vi det kommende års aktiviteter. Er vi uenige om en dato eller en aktivitet, stemmer vi altid om det, og det mål, som har flest stemmer, er det mål, som vi alle går efter. Det tror jeg, at det er det vigtigste, som vi har sammen - at når vi har diskuteret noget, så følger alle trop og følger flertallet. Det giver mest mening for kunderne, når vi gør tingene sammen, for ingen kan løfte alene. Der er flest kunder, når vi gør tingene samtidig.

Vi har nemlig et stærkt sammenhold i Farsø Handelsstandsforening med Centerforeningen i Farsø Rådhuscenter som den toneangivende motor. Når man lægger markedsføringen i Centerforeningen sammen med markedsføringen i Farsø Handelsstandsforening, ja så har vi det største markedsføringstryk ud mod forbrugerne mellem Aalborg og Viborg. Faktisk godt gået af så forholdsvis lille en by som Farsø egentlig er. Vores styrke er et stærkt sammenhold på tværs butikkerne, vi har en god kultur mellem hinanden uden hierarki og sidst, men ikke mindst har vi altid gode debatter, hvor alle kommer til orde, og tør sige det, som man som medlem føler for. Det synes jeg er godt!

Vi har igen i 2012 haft et godt samarbejde i ETC, som er samarbejdet mellem Handelsstandsforeningen, Turistforeningen og Erhvervsrådet. Vi er i Handelsstandsforeningen den største bidragsyder med 180.000,- om året, men til gengæld er vi også suverænt den forening, som bruger Nienke mest. Der er mange byer i Danmark, som gerne vil kopiere vor succes med ETC, men de kan ikke enes. Vi har stor glæde af den, og det var ligeledes i samarbejde med ETC, at vi fik X piloterne op at stå. ETC med Nienke i spidsen er et godt forum at mødes, og i år forlader Gert Hosbond ETC, og til gengæld træder Rasmus Dige ind i stedet. Erhvervsrådet har ligeledes skiftet Mogens Jensen ud med Brian Otte. Det er Ole H. Poulsen fra Erhvervsrådet, som er ny formand, og han afløser Gert Hosbond på posten. Nu har handelsstandsforeningen jo også haft formandskasketten i 20 år, så de næste 20 år har erhvervsrådet den, og herefter må det være turistforeningens tur.

Vi har fået 5 nye medlemmer i 2012 i form af Kaffe-Laden, Pegasus Elscooter, Autogården, Lille Frø og Uhrehøje og flere af dem er allerede meget aktive. Det er vi utrolig glade for, og er glade for i have jer med i Handelsstandsforeningen - tak for det!

Vi har også sagt farvel til Danatek, Halv-Gris samt advokaterne Bindslev og Kjeldsen. Sidstnævnte hovedsageligt fordi de har lukket kontoret i Farsø, og nu kun er repræsenteret i Aars. Tak for samarbejdet.

En stor tak skal ligeledes lyde til flagfolkene. Tak fordi I altid er parat til at hjælpe, uanset vind og vejr med bagagerumssalg, opstilling af boder, udlevering af kartofler og lignende og endda klar til at være julemanden for de små børn i november.

Jeg vil ligeledes gerne her til sidst sige tak til min bestyrelse Rasmus, Kim, Gert og Jarrit for et godt samarbejde igennem året. I har hver i sær jeres spidskompetencer, og sammen er i et rigtig godt hold, som jeg nyder at være sammen med og arbejde sammen med.

En kæmpe tak skal ligeledes lyde til Nienke, som utrættelig skal gøre 3 foreningers mere end 150 medlemmer tilfredse. Det er imponerende, at du stadig hænger på, og personligt er jeg glad for, at du har givet formandsposten i turistforeningen fra dig tidligere i dag. Det var helt rigtig gjort af dig, såfremt du skal kunne nå det hele med alle dine kasketter i døgnets 24 timer. Tak for din store flid og de mange ekstra timer, som vi heldigvis ikke har fået en regning på J

Sidst men ikke mindst, vil jeg gerne takke jer medlemmer, fordi I vil være en del af Farsøs Handelsliv, og bakker op også i dårlige økonomiske tider. Tak fordi I deltager i aktiviteterne og i udvalgene. Uden jer var der ingen Handelsstandsforening!

Tak!

 

Bestyrelsens beretning for Farsø Handelsstandsforening 2011

Kære medlemmer! Så er det igen blevet tid til at aflægge beretning for FH, hvor de forskellige højdepunkter på årets aktiviteter og tiltag fra 2011 vil blive gennemgået.

Aktiviteter

Året starter jo i januar, og her havde vi sædvanen tro udsalg, hvor resterne af sidste års kollektioner blev sat ned, sammen med omkring 500 portioner gule ærter.  4 uger senere var udsalget færdigt, og det blev tid til slutspurtsudsalg og konfirmandaften. Masser af konfirmander fandt vej til Dronning Ingrid Hallerne, hvor mange af byens forretninger havde lavet flot modeshow med underholdning. Det er altid en god aften, hvor forældrene hygger sig med deres børn, som træder det første skridt ind i de voksnes rækker.

I starten af marts var det igen blevet tid til fødselsdag i Farsø Rådhuscenter, som altid trækker mange mennesker til byen. Ligesom Påsken er det altid garant for mange tilbagevendende sommerhusejere, som kommer ind og handler i Farsø, når de er i sommerhuset for at forårsrengøre og gøre klar til en ny sæson. Det er faktisk utroligt så mange, som kommer ind i forretningerne med et stort smil og et "Nå, så er vi her igen". Jeg har personligt ikke mødt en sommerhuskunde endnu, som ikke er imponeret over butiksudvalget i Farsø, og den måde vi behandler dem på. Det er jeg sikker på, at I også kan nikke genkendende til. Påsken faldt i april, og her var der stort UCI cykelløb gennem Farsø. Her var der enkelte forretninger, som havde valgt at bruge en påskedag med en bod på torvet i bedste torvemarkedsstil, men det er vel ikke overdrevet at sige, at tilskuerne denne dag var mere til cykler og opløb, end de var til torvedag og spurtpriser...

Maj måned startede med besøg af Harley Davidson klubben i Nordjylland, som havde valgt at holde træf i Farsø. Motorcykelentusiasterne havde meldt 200 cykler op til start i midtbyen, og FH havde investeret i mad og drikke til dem, så det var en skuffelse, at mindre end 100 motorcykler dukkede op. Det gav et stort økonomisk underskud til vores forening, og betyder, at vi desværre er blevet nødt til at spare denne aktivitet væk i 2012. Resten af maj forløb heldigvis efter planen, og i starten af juni startede vi op med et nyt tema for By Night, nemlig Sports By Night, og det var en dundrende succes, som vil blive gentaget og udvidet her i 2012. Stor ros til dette udvalg, som forhåbentlig vil invitere endnu flere foreninger i år, så vi kan få endnu flere aktiviteter på Store Torv.

Den første lørdag i juni startede vores danmarksberømte bagagerumssalg, som efterhånden er blevet et kæmpe tilløbsstykke. Hver lørdag er der mellem 50 og 100 boder med private personer, som sælger overskydende varer fra hjemmet. Mange af sælgerne er gengangere, og nogle producerer endda tingene fra lørdag til lørdag. Vi udvidede sæsonen i 2011 til 13 uger i træk, og uanset hvornår vi har sidste torvedag, synes udstillerne, at det er for tidligt. FH investerer hvert år i flagkorpset til opsyn, for der er virkelig kamp om pladserne.

Midt i juni var 8 af os i Hvalpsund til torvedag for at hjælpe til med at fejre Hvalpsund Borgerforenings 100 års jubilæum. Det var en god dag med masser af rundstykker... (vi havde købt 500 og det havde Borgerforeningen også...). Salget gik faktisk rigtig godt i teltet, og vi opfordrer alle medlemmer til at deltage igen i år. Jo flere boder, jo mere gang i den.

I juni startede udvidelsen af Farsø Rådhuscenter, og det betød en masse udfordringer for kunderne mht. parkeringspladser og adgang til centeret fra den østlige indgang. Heldigvis har der i hele byggeperioden været stor forståelse for forhindringerne, for alle vidste godt, at målet var at gøre Farsø til en endnu bedre handelsby.

Juli er Hot Summer tid. Her fyrer vi til den 4 mandage i træk til kl. 21.00. Det første år var vi skeptiske overfor By Night 4 mandage i træk, men jeg tror, at de er kommet for at blive. Hvis vi ser bort fra den mandag, hvor himmel og jord stod i ét, var der masser af kunder på Store Torv og i byen generelt. Vi har torvedag, udsalg og aktiviteter hver mandag, og der kommer rigtig mange udenbys og udenlandske kunder. Det gode ved disse kunder er, at de ofte køber varer, som vores lokale kunder ikke finder interessante, og at varerne oftest er til kunden selv og dermed ikke byttes.

August bød på byfest og slutspurtsudsalg, og det er også i august at årets sidste torvedag finder sted. September er stille og rolig, og det er her, at nyhederne i tøj og sko ruller ind i forretningerne og er klar til præsentation på et stort modeshow omkring starten af oktober. Det plejer vi at koble sammen med vores berømte kartoffeldage, hvor vi forærer flere tons kartofler væk til de sultne kunder. I oktober er det slut med sommertid, og vinteren kommer snigende med julebelysning og indendørs hygge.

I årets sidste 2 måneder bruger vi en kvart million på julebelysning og aktiviteter for vores kunder, og 2011 var ingen undtagelse. Masser af børne- og voksenshows med Lunte alias Flemming Jensen som højdepunktet til den store By Night i december, og resten spredt ud på alle lørdage og søndage i december. Desværre var der store reparationer på julebelysningen i år, men det kommer kassereren nærmere ind på under regnskabet. Desværre bliver det ikke mindre i 2012, men vi prøver at stable et lotteri på benene, hvor kunderne kan vinde en bil og masser af andre gevinster, og håber derigennem at kunne tjene nogle penge, som skal øremærkes til vores flotte julebelysning hen over hovedgaden og på torvene. Det var en beskrivelse af årets aktiviteter, og nu vil jeg lige gennemgå de øvrige vigtige ting, som skete i 2011.

Farsø Rådhuscenter

Farsø Rådhuscenter påbegyndte sin udvidelse kort før sommerferien, og allerede den 21. november åbnede Kop&Kande i tilbygningen i nye omgivelser. Centerudvidelsen er i alt på 2.300 m2 og heraf er der cirka 1.900 m2 nyt butiksareal. Farsø Rådhuscenter råder nu i alt over knap 13.000 m2, og det er helt uden sidestykke i dansk detailhandel, i forhold til byens størrelse. Udvidelsen er en markant udvidelse af det bestående butiksareal i Farsø, og derfor må der også påregnes lidt tid, indtil alle omrokeringerne i centeret er på plads. Som det ser ud nu, har det givet 2 ledige lokaler på i alt 400 m2, så netto har vi fået 1.500 m2 ekstra udlejede butikslokaler i Farsø i 2011 - det er da en super positiv melding, for mere plads betyder flere varer, og flere varer giver som regel også flere kunder. SuperBrugsen, Rema1000 og Centerkiosken har alle fået mere plads her i 2012, men det kommer der mere om i næste års beretning.

Samtidig med udvidelsen er der naturligvis kommet knap 100 flere parkeringspladser i midtbyen. Der er kommet en stor parkeringsplads i tilknytning til Tøjeksperten, og samtidig er der kommet en ny stor parkeringsplads på østsiden af Rådhuscenteret, så nu er der endnu mere gratis parkering i Farsø til glæde for alle.

Elektronisk gavekort

2011 var også året, hvor vi søsatte det nye fælles elektroniske gavekort i Farsø. Gennem de sidste 23 år har der været 2 fysiske gavekort i Farsø. Der har været et i handelsstandsforeningens regi og et i centerets regi. Det har ofte givet lidt problemer for kunderne, at de ikke kunne bruge begge kort overalt i byen. Desuden har det også givet meget ekstra arbejde for kassereren i centeret, at bogføre alle gavekortene individuelt. Alt dette er nu fortid, for nu er der kun ét kort, som kan købes hos Rabøl Bøger & Papir og hos Den Jyske Sparekasse J Det har været en massiv investering, som vi alle blev enige om på sidste års generalforsamling, og det er blevet lettere for kunderne i byen, for nu er det ét fælles gavekort. Det har naturligvis kostet en masse penge, og årets underskud i FH kan overføres direkte til denne investering.

I forbindelse med gavekortet lavede bestyrelsen også et nyt logo for foreningen, som blev sat sammen med et flot motiv fra søanlægget på forsiden af gavekortet. Logoet er en bærepose, som illustrerer, at i Farsø der handles. Logoet kan laves i flere farver, og det blev også bevist, da der til Hot Sommer blev lavet smarte T-shirts til byens butikker, som vi havde på til de mange mandagsåbninger. Ydermere blev det nye logo introduceret med butikkernes egne åbningstider, og et "commando- raid" hold, bestående af bestyrelsens medlemmer, drønede rundt en formiddag og besøgte alle medlemmer, hvor de klistrede det nye logo op på alle medlemmers døre og vinduer. Nu kan vores kunder se, hvem der er medlem og hvem der ikke er medlem. 

Vores nye logo har også inspireret til en udskiftning af Farsø på nettet. Vi har sammen med ETC investeret i et nyt layout og gjort det nemmere at finde rundt på hjemmesiden. Samtidig har vi udvidet rettighederne til gode borgere, som kan og vil lægge nyheder ind, for det er enormt krævende at lave en hjemmeside spændende. Brugere på nettet vil have hurtig og nem adgang til det de søger, og samtidig skal der være en hyppig udskiftningsfrekvens på billeder og tekst.

Man kan sige meget om Farsø Handelsstandsforening, men vi ligger ikke på den lade side. Vi investerer hele tiden alle sammen i at gøre Farsø til et godt sted at handle, og jeg synes godt, at vi alle sammen kan være stolte over det, som vi gør sammen hver dag.

Udviklingen i Farsø

Hvis vi skal kigge lidt ud i fremtiden, er der også mange spændende lyspunkter for Farsø. Det mest spændende lige nu, er den proces, som alle interesserede borgere arbejder på sammen med COWI og Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune har hyret COWI til at samle trådende i alle de ideer, som blev fremlagt på det store møde i januar, og på det næste møde, som afholdes torsdag den 29. marts. Jeg deltager selv meget aktivt via gruppen "9640 Fremad", og kan lige give overskrifterne på nogle af de forslag, som COWI modtog fra borgerne.

·        Nye byggegrunde i Vestbyen/Haraldsvej

·        Holmevej ledes direkte ud på Røjbækvej

·        Rundkørsel på Røjbækvej

·        Biblioteket flyttes ned på Posthuset

·        Nuværende Teknisk Forvaltning (Farsøs tidligere Rådhus) udbygges, så det kan omdannes til nyt Rådhus for Vesthimmerlands Kommune. Besparelsen frem for at bygge nyt, kan finansiere hele Lanterne projektet i Løgstør!!!

·        Ny seniorlandsby opføres ved sygehuset

·        Tennisbanerne flyttes til Dronning Ingrid Hallerne for synliggørelse

·        Der opføres luksuslejligheder på tennisbanerne

·        Ny vejføring ved Skolegade-, Vestbyen- og Stationsvej-krydset

·        Det gamle mejeri omdannes til ungdomshus

Der er mange flere projekter og overskrifter, men jeg synes, at I skal tilmelde jer mødet næste torsdag, komme ind i kampen og søge indflydelse på byens udvikling. Der var kun 3 medlemmer af FH sidste gang, og det er altså i underkanten, set i lyset af, hvor vigtig denne forening er for byens udvikling!

Afslutning

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til alle jer gode medlemmer af handelsstandsforeningen, som gør vores høje aktivitetsniveau muligt. Speciel tak til medlemmerne i markedsføringsgruppen, som betaler ekstra ind, for at vi kan gøre alle de ekstra ting, som vi gør hvert år.

Tak til Flagkorpset som sørger for flagallé, skure til torvedage, vagter til bagagerumssalg og alt muligt andet, som vi finder på i løbet af året.

Tak til Sparekassen Farsø, som nu hedder Den Jyske Sparekasse. Tak til Sparekassen for at hjælpe til mange gange i løbet af året, med ikke bare menneskelige ressourcer, men ikke mindst også for de 2 x 100.000,- kroner til FH og ETC. Uden de penge ville det være fuldstændig umuligt at drive ikke bare handelsstandsforeningen, men i særdeleshed også vores succesrige fællesskab Erhvervs- og Turistcenter Farsø, som er den fælles arbejdstitel for Turistforeningen, Erhvervsrådet og Handelsstandsforeningen.

I samme åndedrag vil jeg også gerne takke Vesthimmerlands Kommune for at bidrage med knap 100.000,- kr., som vi bruger til at fastholde de mange arbejdspladser og dermed skatteydere, som handelsstandsforeningen beskæftiger.

Tak til Lis Jessen, som troligt kæmper for turismen hver dag, og sørger for at folk får en god oplevelse på turistkontoret. Farsø Turistforening havde det bedste år nogensinde sidste år, hvor langt de fleste medlemmer af Handelsstandsforeningen ligeledes havde betalt kontingent i turistforeningen, så Lis og kollegaerne kan gøre endnu mere, for de mange turister, som besøger 9640. Vi er stadig den suveræn største af de gamle kommuner målt på turismen, så det er rigtig godt, at så mange af jer bakker op. Bliv endelig ved med det!

Også en stor tak til Nienke, som sørger for at binde alle trådene sammen mellem de tre foreninger. Du har et par hundrede arbejdsgivere, som alle har hver deres mening, men du kæmper en brav kamp og gør et godt stykke arbejde hver dag.

Sidst men ikke mindst, en stor tak til mine bestyrelseskollegaer. Tak for jeres altid store entusiasme og arbejdsindsats. En særlig tak til Gert Hosbond, som har sin sidste periode nu og udtræder i aften. Du har været en fantastisk ildsjæl gennem rigtig mange år, og jeg har en gave til dig, som du vil få, som det sidste i aften inden vi skal hjem.

Tak fordi I lyttede med og tak fordi I alle kæmper for Farsø som handelsby hver dag!

 

Farsø Handelsstandsforenings beretning for 2010

I sin beretning på den årlige generalforsamling i Farsø Handelsstandsforening, sagde formanden, isenkræmmer Jørgen H. Jensen, bl.a.: 

Kære medlemmer

I er blevet et år ældre siden jeg sidst aflagde beretningen for Farsø Handelsstandsforening. I det år som er gået, er der sket mange ting i Jeres liv både i og uden for forretningerne. Jeg vil koncentrere mig om de ting, som vedrører Jeres forretninger og daglige arbejde, og undlade at kommentere ind på alle tingene, som foregår i Jeres fritid.

For at have råd til at have en spændende og god fritid, er det vigtigt, at Jeres forretninger genererer nogle penge, som kan bruges sammen med familien, når I ikke bruger tiden på Jeres arbejde. Og i 2010 lavede vi jo sammen i Farsø Handelsstandsforening en masse aktiviteter, som gav mange kunder i forretningerne og dermed øget omsætning og indtjening.

Aktiviteter i 2010

Vi startede ud i 2010 med vort udsalg, som lå i uge 2. Ud fra referaterne kan jeg se, at der var godt gang i butikkerne. Om det skyldes, at det først var i uge 2, at kunderne kunne forlade deres snedækkede huse, skal jeg lade være usagt, men der var i hvert fald bred enighed om generel succes. Mere end 500 portioner gule ærter forsvandt ned i kundernes maver i takt med besøg i butikkerne. Det var en rigtig god start på året.

Februar bød på slutspurtsudsalg og konfirmandaften i Dronning Ingrid Hallerne og marts stod i Farsø Rådhuscenters fødselsdags tegn. Denne begivenhed er i løbet af få år blevet et kæmpe tilløbsstykke for alle kunder i Vesthimmerland, og kampagne avisen er i denne forbindelse mere end fordoblet i antal sider.

I april faldt påsken, og i den forbindelse føler jeg altid, at så er foråret kraftig på vej, sneen er væk og vi og kunderne får et lysere sind og er mere positive, og det giver som regel straks udsving på kassestrimlen. I maj kom motorcyklerne igen på torvet, vi havde stort pinsesalg og juni startede op med By Night, som igen var en stor succes. I juni var mange af os igen i Hvalpsund, hvor vi sammen med Hvalpsund Borgerforening har et glimrende arrangement med torvedag på havnen. I den forbindelse vil jeg godt lige sige, at Hvalpsund Borgerforening her i 2011 vil fejre deres 100 års jubilæum, og vi igen vil bakke Hvalpsund op, og lave en torvedag den 19. juni. Det er muligt allerede nu at bestille en stand - det kan du som sædvanlig gøre gennem vor daglige leder af ETC, Nienke Jonker.

Juli 2010 overgik alle tidligere somre. Aldrig har vi brugt så mange penge på aktiviteter og markedsføring. Vi udvidede sortimentet af lange åbningstider, men jeg er også nødt til at sige, at det var en stor succes. Vi havde åben alle mandage til kl. 21.00, og på nær en enkelt mandag da himmel og jord stod i et, var der mange kunder og gode omsætninger. Succesen vil blive gentaget i 2011.

August bød på slutspurt udsalg, byfest og i slutningen af måneden stoppede bagagerumssalget, som er vor største solstrålehistorie i nyere tid. September hopper jeg stille over, ligesom kunderne normalt gør, og går straks til oktober. Her startede vi ud med kartoffeldage, hvor vi - som sædvanlig - udleverede flere tons kartofler til vore glade kunder, og Kurt Friis speakede lystigt til tøjbutikkernes modeshow. Han vil dog ikke blive spurgt igen i 2011, da alle indgange blev åbnet med "den skjorte eller den kjole er god at grave kartofler op i...".

Den 11. november blev julelysene tændt og det var startskuddet til endnu en forrygende julehandel i Farsø. Henover november og december var der mange spændende aktiviteter, men jeg vil blot nævne to. Den ene var Jule By Night, hvor Mogens Jørgensen fra TV2 Nord havde inviteret sig selv, og sammen med byens handlende skaffede mere end 20.000,- kroner. Penge som vi straks donerede til Farsø Skole og dens nye legeplads, som bliver færdig i løbet af dette kalenderår. Samme dag havde byen også besøg af årets kalendernisse Pyrus fra TV2, så denne torsdag var uden sammenligning den dag, hvor der var flest mennesker inden for bygrænsen. Tre dage efter fik kunderne så endnu et chok, for her kom tre lækre sangerinder - Sukkerchok - og optrådte for vore kunder.

Summa summarum kan jeg kun sige, at det er et imponerende aktivitetsniveau, som vi holder i Farsø, når vi tænker på, at vi jo ikke er vanvittig mange medlemmer. Jeg vil i den forbindelse godt sige mange tak til Vesthimmerlands Kommune og Sparekassen Farsø, som begge bidrager til vort høje aktivitetsniveau. Uden de mange penge, ville det ikke være muligt, at opretholde de mange spændende tiltag, som samtidig gør, at vi kan give vore kunder gode oplevelser som gør, at de igen og igen vælger Farsø som deres foretrukne indkøbssted. Tak for det!

Vore kunder

Da jeg startede denne beretning, indledte jeg med at sige, at det er vigtigt at generere nogle penge via sit arbejde, som kan bruges til at forsøde og forbedre sin fritid. Udover alle vore kedelige faste udgifter til bolig, mad, beklædning og andre nødvendigheder, er det nemlig også vigtigt, at der er penge til alt det, som man har lyst til. Livet handler jo reelt om at få oplevelser oveni, at man har det trygt og godt sammen med sin familie.

For at tjene penge, er det vigtigt, at der kommer nogle kunder, som har lyst til at købe netop de varer, som de skal bruge, her i Farsø. Og det gør vi ved at give dem en bedre service, end de kan tilbyde i byer med større vareudvalg og flere butikker.

Og hvad er service så?

Er det gratis pose til varerne? Nej, det forventer kunden.

Er det, at vi smiler til kunden? Nej, det forventer kunden.

Er det, at vi pakker gaven ind gratis? Nej, det forventer kunden.

En bedre service i min verden er:

·        At vi har de rigtige varer på hylderne - det som er oppe i tiden.

·        At vi er konkurrencedygtige - at vi har de rigtige priser. Kunderne forventer ikke nødvendigvis, at vi kan konkurrere med Internettet og discountbutikker, de forventer blot, at der ikke er markant prisforskel.

·        At vi har et stort udvalg i de varer, som vi handler med. Selvom kunden måske allerede har bestemt sig hjemmefra, vil de godt se et udvalg af muligheder.

·        At vi har de varer, som vi siger, at vi har. Vi må ikke gå tør for varer, når vi har annonceret med dem i avisen eller i kædemarkedsføring. Som minimum skal vi kunne skaffe flere, såfremt vi får hurtigt udsolgt.

·        At vi ikke blot pakker ind, men at vi pakker vore varer RIGTIG flot ind. Der SKAL være forskel på, om kunden selv pakker sine varer ind hjemme på køkkenbordet, eller om vi gør det i butikken.

·        Alle kunder er individuelle og skal behandles individuelt. Nogen skal have en høflig og professionel betjening og andre skal have noget røg. Det er her, at vi kan gøre den store forskel, idet vi kender og genkender mange af vore kunder.

Jeg vil ikke belære jer om god service, jeg vil blot bede jer tænke på mine ord, for hvis DU giver en dårlig service, går det også ud over MIN butik og omvendt hvis JEG giver en dårlig service, kan DU jo også risikere at miste en kunde. Vi bor jo ikke vanvittig mange mennesker i Vesthimmerland og i Farsø, så det er vigtigt, at vi behandler kunderne godt, så de får lyst til at komme igen, og lægge deres handler i Farsøs butikker.

ETC

I efteråret sagde vi farvel til Jarrit Hansen og goddag til Nienke Jonker på ETC. ETC er jo førerbunkeren for Erhverv, turisme og handel. Det er her, at trådene samles for de 3 foreninger. Det lykkedes jo sidste år, at få et tilsagn fra Vesthimmerlands Kommune om et bidrag til turistkontoret, således vi kan beholde et turistkontor i Farsø. Mange af jer tænker ikke så meget over vigtigheden i det, men jeg vil bare sige, at det er SÅ vigtigt, at vi har et turistbureau, for vi har SÅ mange flere turister i 9640, end omverdenen fatter. Selvom I betaler mange penge til handelsstandsforeningen, markedsføringsgruppen og måske endda også til centerforeningen i Farsø Rådhuscenter, vil jeg gerne bede jer indbetale 1.500,- kroner i kontingent til turistforeningen også. Turistforeningen har haft underskud i mange år, og egenkapitalen er snart væk. Hvis egenkapitalen forsvinder og der ikke er flere penge på kistebunden, bliver turistbureauet lukket endegyldigt, og det er det sidste, at vi som handlende har brug for. Hvis I tænker på den omsætning, som turisterne i jeres butikker genererer, er et beløb på 1.500,- faktisk vanvittigt billigt, så tænk venligst på det, når girokortet inden længe kommer ind af døren J

Fremtiden

Som I måske har bemærket, er der blevet et hus mindre i bymidten i Farsø, og snart står en ny parkeringsplads færdig. Arealet bag en af handelsstandsforeningens største kæmper (selvom han er lille i højden) Tøjeksperten v/Jens Røschmann står snart klar til, at endnu flere kunder kan parkere i bymidten. Parkeringspladsen er forstadiet til en udvidelse på 2.200 m2 af Farsø Rådhuscenter, som forventes at stå klar inden julehandlen i år, hvis alt går som planlagt.

Jeg omtaler udvidelsen fordi jeg faktisk synes, at det er imponerende, at vi ikke har nogen tomme butikslokaler i Farsø, og ikke har haft det gennem længere tid - flere år faktisk. Jeg er dog ikke så naiv, at jeg tror, at vi får alle helskindet med gennem krisen, som vi har haft de seneste par år, men jeg ved, at hvis vi kan opretholde vort gode samarbejde i handelsstandsforeningen på tværs af placeringer i bybilledet, er vi hjulpet et godt stykke hen ad vejen. Desværre er der butikker på hovedgaden, som ikke vil være med i samarbejdet, og som ikke vil yde hverken økonomisk eller fysisk hjælp til samarbejdet i handelsstandsforeningen og det er rigtig ærgerligt. Og der er endda nogen af de samme, som heller ikke vil bidrage til julebelysningen, som er en af vore største poster, til trods for at deres forretning nyder godt af belysningen. Det er ikke i orden, men vi kan desværre ikke gøre noget ved det. Så må vi andre rykke lidt tættere sammen, selv om vi ikke er så mange til at betale gildet, for vi er simpelthen nødt til at have fælles tiltag ud mod omverdenen.

Afslutning

Til slut vil jeg gerne sige tak til mine bestyrelseskollegaer for godt og gedigent arbejde i 2010. HF blev ikke rigere, men vi blev heller ikke fattigere. Jeg synes, at vi har været gode til at få pengene til at slå til, men jeg kan godt allerede nu fortælle jer, at vi har fået et par udmeldelser af HF her i starten af året, og vi derfor må i arbejdstøjet og tilpasse omkostningerne herefter.

Tak til Per Lyngby for at holde www.farsoe.dk ajour, hvor vi har en ny side under opsejling, hvor flere får mulighed for at vedligeholde den.

Tak til alle jer medlemmer af markedsføringsgruppen. Det er jer, som er den hårde kerne, og som hele tiden gør, at vi alle er på stikkerne og alle er aktive.

Tak til Nienke for de mange timer, som du lægger på ETC. Du får jo ikke løn for dem alle, så her vil jeg gerne offentligt sige tak for din store indsats på alle fronter.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til jer medlemmer. Uden jeres engagement og bidrag var vi ikke her i aften. Tak fordi I gør Farsø til det, den er... En god handelsby!!