Hygge for hele familien ! 

Kig ind på Farsø Turistbureau, 
så udsteder vi dit fisketegn mens du venter. 

Priser: 
Dag         -      40,- kr.
Uge         -    130,- kr.
År            -    185,- kr.
Fritidstegn -  300,- kr.
Gebyr      -      10,- kr.

Husk at ! 

Hvis du ønsker at fiske i Limfjorden eller på havet, så skal alle mellem 18 og 65 år, have gyldigt Statslig Fisketegn. 
Vil man fiske i en å eller en natursø skal du også have et fisketegn for det aktuelle fiskevand. 
Fiskearter i Åer, Søer og Limfjorden. Navne og beskrivelse af de forskellige fiskearter. 

Fik du ikke bid ??

så er der mulighed for at købe fisken til aftensmaden.

Put & Take søer

Fiskegaarden - Put & Take Søer  


Se mere

Fiskegaarden har 2 Fiskesøer. 
8600 m2 med store fisk - 1 til 8 kg. Familiesø på 4500 m2 - ekstra mange små fisk.  Medbragt mad og drikkevarer må gerne nydes ved søen.  Fiskeri fra april til september med guide 1. lørdag i hver måned. Fiskekort købes i gårdbutikken / automat . Salg af fiskegrej, også 
regnorme. Udlejning af stænger, salg af kaffe, kakao og sandwiches.

Fiskegaarden
Illerisørevej 38 c
Hvalpsund
9640 Farsø

Tlf.: 98 67 14 10 
www.fiskegaarden.dk 

Put & Take - Gunderup Fiskesø  


Se mere

Gunderup Fiskesø Søerne er 10.000 m2 og 7.000 m2. Handicaptoilet, renseplads. Borde/bænke, hvor den medbragte madpakke kan nydes. 12 læskure langs søerne. En platform lidt ud over søen. Let adgang for handicappede. Grejbiksen har stort udvalg. Køb af kort i automat - vekselautomat på pladsen. Udsætning af regnbue- og bækørreder fra 0,8 til 10 kg. Ingen fangstbegrænsning.

Gunderup Fiskesø
Gunderupvej 96
Trend
9640 Farsø

Tlf.: 98 63 64 06
www.gunderupfiskesea.dk

Åer

Lerkenfeld Å  

Lerkenfeld Å. Fredningstider :
16. november til 15. januar, begge dage inkl. er fiskeri forbudt i Lerkenfeldt å. Nedgængere er fredede indtil 1. april. Ved fisketrapper er fiskeri forbudt indenfor 100 meter op- og 100 meter nedstrøms.

Sportsfiskerforeningen Pirken

www.pirken.dk 

Dag og uge fisketegn kan købes på Farsø Turistbureau

Lerkenfeld Å  - nedre løb 

Aalborg Sportsfisker er drevet på frivillig basis og har fiskevand i Lerkenfeldt Å. Starter ved Gedsted by og strækker sig 7 kilometer opstrøms.

Aalborg Sportsfisker 

www.aalborg-sportsfisker.dk

Trend Å  

Trend Å Lystfiskerforening, den eneste Fiskeriforening ved Trend Aa, råder over størstedelen af fiskeretten ved Åen. Fra udløbet i Bjørnsholm bugt, og opstrøms til Trend Aa dambrug ved Holmgårdene, kan der fiskes på de fleste parceller. Desuden er der mulighed for fiskeri opstrøms dambruget, til vejbroen ved Hornumbro Mølle.

Trend Å Lystfiskerforening 

www.trendaa.dk

Simested Å  

Ålestrup Lystfiskerforening råder over mange km supergodt fiskevand ved Simested Å. Navnet klinger særdeles velkendt. Vandløbet varierer fra 4 til 8 meter i bredden, det meste af året giver vandføringen en jævn til god strøm. Mange dybe huller, og nænsom naturpleje giver fiskene mange fine skjulesteder. 

Ålestrup Lystfiskerforening

www.aalestrup-lystfisker.dk

Søer

Farsø Sø                            NB!    Fiskeri forbudt   -  
                                        Skoler og Foreninger kan ansøge Vesthimmerlands Kommune om skriftlig tilladelse


4 ha, største dybde 2 m. 
Lavvandet sø i bypark.
NB! Fiskeri forbudt

Gedden er søens absolut største fisk og vandets store røver. Kan blive op til 130 cm lang og opnå en vægt på næsten 30 kg. 
Karusser er en buttet fyr, der går i dvale om vinteren. Bliver max 40 cm lang og kan veje 3 kg. 
Aborrer er en stimefisk med grøn krop og sorte streger. Kan i sjældne tilfælde blive 60 cm lange og veje 3,5 kg.
Skaller er en karpefisk der kendes på de røde øjne og blanke skæl. Bliver op til 40 cm og kan veje op til 1,5 kg.
Ål ser man sjældent da de gemmer sig i mudderet. 
Den trepiggede hundestejle søens mindste, bliver 5 cm til max. 10 cm lang.
NB! Fiskeri forbudt - Skoler og Foreninger kan ansøge Vesthimmerlands Kommune om skriftlig tilladelse

Limfjorden

Fiskesteder  

Ertebølle
En meget kendt plads, der fisker fint året rundt. Kystpladsen var en af de første, der blev genopdaget, da kystfiskerpionerer efter anden verdenskrig startede med at udforske Limfjorden. Bunden består af mergel, rev, muslinger og ålegræs. Havørred og hornfisk. Perioden august til midten af november er bedst. En god rasteplads for havørreder, før de går op i åerne. Parkeringsplads ved udstillingsbygningen. Herfra er der stil til stranden. 


Hvalpsund
                         
     


Fra molerne ved lystbådehavnen og fiskerihavnen. Havørred, hornfisk, ål og sild. Parkering på gode P-pladser langs havnen.


Hvalpsund 


Kystfiskeri efter havørred syd for havnen. Parkering på gode P-pladser langs havnen. 


Knudshoved 


Havørred forår og efterår. Vadefiskeri. I sæsonen hornfisk. Parkering ved udstillingsbygningen. Kysten ved Knudshoved nås ved at følge den afmærkede sti. Der er udgivet en folder for området. 


Risgårde 


Lavvandet kyst med muslinger og ålegræs. Havørred og hornfiske. Fiskeri i marts-april og igen i efteråret- Fra landevej 533 i km 41 følges Risgårdevej. Parkering i vejsiden i Risgårde. Herfra nås Nakken til fods.