Kort og Foldere

Hvem siger at man ikke kan nyde en af ruterne i et roligt tempo. Tag familien med på ½ dags tur eller en hel ferie. Ren afslapning i vidunderlig natur.
I kan udfordre jer selv med at overnatte i shelters.

Samværet med den rolige Islandske hest er altid en oplevelse. Den bliver ikke mindre når turen foregår i den dejlige natur. Især når I prøver de 2 ekstra "gear" Tölt og Pas. Tag madpakken med ud i den friske luft.

Så er det tiden til at snørre vandreskoene til en vandring i vor del af Vesthimmerland. Her er altid højt til den blå himmel og plads til flyvske tanker. Pak madkurven og familien, find en af de smukke ruter hvor oplevelserne står i kø.

Cykelruter

Cykelruter i Nordjylland 

Så er det tid at komme ud i den flotte natur. At se dyrelivet og de mange unikke planter virker altid afstressende.

Overnatningerne for dem der vil opleve naturen på nærmeste hold kan foretages i shelters. Eller prøv at besøge et Bed & Breakfast eller en kro langs ruten.

"Cykelruter i Nordjylland" kan købes på Turistbureauerne for 95,- kr.

Sættet består af 1 stort kort over hele Nordjylland i størrelsesforholdet 1:200.000 samt 7 små detailkort i forholdet 1:100.000.

Cykelruter i Nordjylland med GPS  

Tag på cykelferie i Nordjylland og find vej med en GPS. I Nordjylland har vi gjort det nemt for dig at finde vej på cykelferien. Ved at trykke på billedet kan du finde og downloade en cykelrute til din egen GPS, eller du kan leje en GPS på et turistbureau.

Med hjælp fra en række frivillige, er vi godt i gang med at registrere alle nordjyske cykelruter, men vi er ikke helt færdige. Derfor finder du endnu kun et udvalg af alle de dejlige cykelruter i Nordjylland.

Ertebølleruten - Cykelrute nr. 36 og del af Cykelrute nr. 12  

Ertebølleruten en regional cykelrute på 45 km.
Ertebølle har givet navn til Ertebøllekluturen fra den yngre jæger stenalder. Bopladserne lå ved siden af og delvis ovenpå Køkkenmøddingerne som især består af østersskaller.
Herregården Hessel viser landbruget for 150 år siden. Limfjordsmuseet i Løgstør og Frederik den VII's Kanal viser skibsfarten samt fiskeriet i Limfjorden.
Turen langs Vesthimmerlands kyst er en tur gennem et meget varieret landskab med utallige fugle, ræve og dådyr.
Klinten ved Ertebølle Hoved består af moler og askelag fyldt med fossiler. De mange sten er importeret fra Norge og Sverige fra istidens gletsjere. Rødstenen fra Klinten har tidligere været brugt som bygningssten.
 

Ertebølleruten
Tilhører: ©Nordjyllands Amt
Kortene trykkes ikke mere.

Nordjyllands Amt er erstattet af Region Nordjylland.


Kortet er erstattet af et nyt kort "Cykelruter i Nordjylland" kan købes på Turistbureauerne for 95,- kr.

Himmerlandsstien - Cykelrute nr. 35 og Riderute

Himmerlandsstien en regional cykelrute på 69 km.
Er anlagt på den gamle jernbane- strækning, Løgstør - Viborg (1893-2006). Danmarks længste sammen- hængende stirute på en tidligere jernbanestrækning. På ruten passeres 12 stationsbyer, hvor jernbanen kom til at sætte præg på udviklingen. Stationsbygningerne er ombygget til private boliger. Dog er Hornum Station indrettet med Danmarks mindste Jernbanemuseum. Naturen er meget varieret. Fra Stenalderhavet hævede havbund fra til hedens lyngklædte områder. Frodige moser, enge og klare næringsfattige søer. Tunneldale med Lerkenfeldt Å, Simested Å i bunden. Store plantager i sandflugtspræget områder. "Det bløde Kys" En lokomotivfører som altid var forsinket pga. mange kærester langs linjen. For at indhente tiden, kørte han meget hurtigt. Postpakmestren kunne ikke sortere breve, men måtte holde sig fast.

Himmerlandsstien
Tilhører: ©Nordjyllands Amt
Kortene trykkes ikke mere.

Nordjyllands Amt er erstattet af Region Nordjylland.


Kortet er erstattet af et nyt kort "Cykelruter i Nordjylland" kan købes på Turistbureauerne for 95,- kr.

Du kan komme ind på stien ved byerne, og hvor den passerer offentlig vej.

Myrhøj Plantage - Cykelrute og  Vandreruter nr. 118

Myrhøj Plantage er på 108 hektar. Den ejes af Himmerland Forsikring. 4 afmærkede vandreruter og cykelruten nr. 118 går gennem plantagen. Plantagen ligger i et område, som er dannet i slutningen af sidste istid. På trods af træerne kan du tydeligt opleve randmorænestrøget i planterne, Bakkerne består af vekslende lag af moræneler og sand. Efter istiden blev det meste af Danmark dækket af skov. Denne urskov blev ryddet af mennesker for at give plads til græsning og agerbrug. Tidligere levede der bjørne, ulve, elge vildsvin og andre dyr i urskoven. Plantagen er tilplantet i efterkrigsårene 1945-51 som beskæftigelsesarbejde.
Så er det tid at komme ud i den flotte natur. Dyrelivet består bl.a. af dådyr, rådyr, grævling, ræve og kronhjorte. Desuden er der rigtig mange forskellige fugle. Især den sky natravn er svær at få øje på.

 

Myrhøj Plantage 
Vesthimmerlands Kommune
 
4 afmærkede Vandreruter

Cykelrute nr. 118

P-plads: Farsøvej 95 - GPS: 56.79869, 9.26115
P-plads: Vadgårdsvej - GPS: 56.80090, 9.23661
P-plads: Fragtrupvej - GPS: 56.80180, 9.8712

Plantagestien forbinder cykelruterne Nibe-Hvalpsund nr. 29 med Ertebølleruten nr. 36.

Naturstien Nibe-Hvalpsund - Cykelrute nr. 29 og Riderute

Naturstien Nibe-Hvalpsund
Naturstien følger delvis forløbet ad den nedlagte privatbane Nibe-Hvalpsund. Banen blev etableret i 1899 og nedlagt den 1. april 1969. Sporene fortsatte ud på Hvalpsund - Sundsøre Færgen og i Sundsøre blev der kun anlagt 50 meter spor til en lager bygning.
Vesthimmerland er som ingen anden landsdel i Danmark præget af store åer, der siden istiden har eroderet sig ned i det temmeligt flade, svagt bølgende landskab. Jordbunden er sandholdig, hvilket præger vægstmulighederne og dermed plante og dyrelivet. Naturstien skærer gennem et stærkt varieret landskab spændende fra strandenge ved Nibe, skrænter fra stenalderhavet ved Sebber, græsningesenge i ådalene, hede og plantagelandskab nord for Aars, landbrugsland fra Aars til Hvalpsund, til moser, bække overdrev o.s.v.  

Naturstien Nibe-Hvalpsund
Tilhører: ©Skov- og Naturstyrelsen

Cykelrute nr. 29 

www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser

Cykelruten Nibe-Hvalpsund nr. 29 forbinder Plantagestien nr 118 med Ertebølleruten nr. 36.

Naturstien er asfalteret med et spor for gående og cyklende samt et der er grusbelagt for ridende.

Planetstien & Blærekisten - Cykel og Vandrerute    

Planetstien & Blærekisten.
Planetstien er anlagt for at kunne vise solsystemets enorme udstrækning. Du starter ved skulpturen solen og fortsætter langs planeterne Merkur, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og slutter af ved Pluto. Ved hver skulptur er der opstillet en planche hvor man kan læse om planeten. Blærekisten er en storstenskiste der er 5.000 år gammel. Området med hustomter og tydlige plovfurer fra bronze og jernalderen, har lagt uberørt pga. enorme sandfygning. Sten følger den nedlagte privatjernbane. Går gennem Himmerlands fantastiske natur med rig mulighed for at se mange forskellige dyr som egern, hugorm, rådyr. I lidt mindre format er der utallige sjældne insekter og masser af myretuer. Aars skov er en yngre skov med et varieret plante fauna.   

Planetstien & Blærekisten 
Tilhører: ©Aars Turistbureau 

www.aars.dk   

Cykelrute ca. 7 km.    

P-plads: Himmerlandsgade - GPS: 56.80324 , 9.51165

NB!: Der må kun laves bål og overnattes ved de offentlige lejrpladser.

Turen til Vegger og Kelddal Mølle - Cykel og Vandrerute    

Turen til Vegger og Kelddal Mølle. Vi kører en del af ruten ad den gamle jernbane Nibe-Hvalpsund. Kelddal Mølle ligger på en naturrig sløjfe. Man følger den afmærkede rute ad markveje oppe på kanten af ådalen. Der er en storslået udsigt ud over ådalen og de flotte overdrev. I kommer tæt på de mange gravhøje i området. Kelddal Mølle er en kildemølle, hvor vandet fra et stort kildevæld i en sideslugt til Halkær ådal opsamles i en mølledam. Herfra har det kunnet drive vandmøllens overfaldshjul i nogle timer hvert døgn. Historien for denne nordligste mølle starter i 1512. Ådalen er et EU-habitatområde blandt andet fordi odderen lever i ådalen. Ved veje er der etableret banketter under broer. Odderen følger bredden når den vandrer om natten. Der kan sejles i kano og kajak på en del af Sønderup Å og Halkær Å, hvor der er vand og bredde nok. Husk at få lodsejerns tilladelse for ned og opstigninger.

Turen til Vegger og Kelddal Mølle
Tilhører: ©Aars Turistbureau

www.aars.dk   

Cykelrute ca. 6 km. + sløjfe 4 km.    

P-plads: Blærevej - GPS: 56.85650 , 9.52892

NB!: Der må kun laves bål og overnattes ved de offentlige lejrpladser.

Det er muligt at fiske i områdets åer og søer - HUSK - fiskekort.

Uhrehøje Plantage - Cykelrute og  Vandreruter nr. 118

Uhrehøje Plantage er på 200 hektar. Den ejes af Himmerland Forsikring. 4 afmærkede vandreruter og cykelruten nr. 118 går gennem plantagen. Plantagen ligger i et område, som er dannet i slutningen af sidste istid. På trods af træerne kan du tydeligt opleve randmorænestrøget i planterne, Bakkerne består af vekslende lag af moræneler og sand. Efter istiden blev det meste af Danmark dækket af skov. Denne urskov blev ryddet af mennesker for at give plads til græsning og agerbrug. Tidligere levede der bjørne, ulve, elge, vildsvin og andre dyr i urskoven. Plantagen er tilplantet med nåletræer i 1919-1925 for at begrænse sandflugten, der hærgede de åbne og træløse landskaber op til 1900-tallet.
Så er det tid at komme ud i den flotte natur. Dyrelivet består bl.a. af dådyr, rådyr, grævling, ræve og kronhjorte. Desuden er der rigtig mange forskellige fugle. Især den sky natravn er svær at få øje på.

Uhrehøje Plantage 
Vesthimmerlands Kommune
 
4 afmærkede Vandreruter

Cykelrute nr. 118

P-plads: Farsøvej 95 - GPS: 56.79869, 9.26115
P-plads: Vadgårdsvej - GPS: 56.80090, 9.23661
P-plads: Fragtrupvej - GPS: 56.80180, 9.8712

Plantagestien forbinder cykelruterne Nibe-Hvalpsund nr. 29 med Ertebølleruten nr. 36.

Vilstedruten - Regional cykelrute nr. 38

Vilstedruten er en 35 km lang cykelrute fra Rønbjerg til Store Ajstrup/Sebberkloster Skov.
I middelalderen prægedes området udvikling af Vitskøl Kloster, der var det største og rigeste af de få middelalderklostre, der har eksisteret i Himmerland. Klosteret blev grundlagt i 1158 af kong Valdemar den Store som cistercienser klostret Vitae Schola, livets skole. Vilsted Slot blev revet ned af Margrethe den I i 1406. Vilsted Sø blev genskabt i 2005/6. Er Nordjyllands største sø med et areal på ca. 405 ha. Naturen er vekslende mellem heder med masser af kulturspor af veje og gravhøje, skov, åbent landbrugs- og fjordlandskab samt den genskabte Vilsted Sø. Masser af forskellige fugle tiltrækkes af den åbne vandflade. Her fanger de masser af insekter og fisk før de flyver mod syd. Der er ved at blive genskabt et varieret planteliv med masser af sjældne arter bl.a. forskellige orkidéer.

Vilstedruten
Vesthimmerlands Kommune 
 
Cykelrute nr. 38 


Ruten forbindelse til Ertbølleruten, regional cykelrute nr. 36 og Limfjordsruten, national cykelrute nr. 12 samt Halkærruten nr. 30 og Naturstien Nibe-Hvalpsund nr. 29.

Vilsted Sø - Vandrerute og del af regional Cykelrute nr. 38 og Riderute

Vilsted Sø - Nordjyllands største genskabte sø med et areal på ca. 405 ha. Gennem middelalderen var området præget af Vitskøl Kloster. Munkene var dygtige landmænd og fiskere. I 1870'erne blev Vilsted sø afvandet for at udnytte jorden til landbrug. I 2006 blev søen genetableret i forbindelse med Vandmiljøplanerne.
Den maximale vanddybde bliver omkring 1,75 m. Adgangen gennem den snoede Bjørnsholm Å er blevet lettere for fiskene. Derfor vil fiskeriet blive varieret.   
Den fladvandede sø tiltrækker masser af forskellige plante- og fiskeædende fugle. Trækfuglene fanger de masser af insekter før de flyver mod syd. Om efteråret kommer stærene i store sværme og danser "sort sol" for tilskuerne.
Der er et varieret planteliv med masser af sjældne arter bl.a. forskellige orkidéer i den kalkrige jord.

Vilsted Sø
Tilhører: ©Skov- og Naturstyrelsen 
 
Del af National cykelrute nr. 38 -
 27 km rundt omkring søen 

Vandrerute - 20 km. rundt om hele søen 

Rideruter - 13 km. langs nordsiden af søen

Sejlads i kano, kajak og robåd tilladt.  

Ruten har forbindelse til Ertbølleruten, regional cykelrute nr. 36 og Limfjordsruten, national cykelrute nr. 12 samt Halkærruten nr. 30 og Naturstien Nibe-Hvalpsund nr. 29.Vandreruter

De Himmerlandske Heder - Vandreruter    

De Himmerlandske Heder dækker 1284 ha. Hele området er fredet, ved genopretningen er målet et 11 km. langt ubrudt bælte af hede. Landskabet er morænebakker som flere gange har været ramt af alvorlig sandflugt. Ser man godt efter er der utallige spor af tidliger bosættelser og opdyrkning. Startende i stenalderen. Jernalderbondens marksystemer blev indrammet af jorddiger. Middelalderns marker var højryggede, lange og smalle. Hedebondens overlevelse afhang af lyngens uddnyttelses muligheder. Lyngen blev brugt til afgræsning, foder, strøelse, brændsel og tagtækkemateriale samt som sengeunderlag. De mest karakeristiske planter på hederne er dværgbuske. Tyttebør, blåbær, revling og sortbær samt enebær er fantasktiske til syltetøj og som smag til snaps eller bitter. Dyrelivet er varieret, især sommerfugle trives sammen med hugorme, harer, grævlinge og ræve.

De Himmerlandske Heder
Vesthimmerlands Kommune 

Afmærkede vandreruter i alt ca. 20 km.

P-plads: Aarsvej - GPS: 56.91372 , 9.37567
P-plads: Lolholmsvej - GPS: 56.92509 , 9.42623
P-plads: Halkærvej - GPS: 56.93634 , 9.46305
P-plads: Borupvej - GPS: 56.93047 , 9.49528

Jenle Plantage - Vandreruter    

Jenle Plantage ligger i et tidligere hede- og sandflugtsområde. De levende hegn er karakteristisk for egnen og nødvendige for landbrugsdriften. Typisk hede plantage og mange arter nåletræer og veje i lige linjer. Statens forstlige forsøgscenter benytter et område af plantagen til forsøg. Læg mærke til de kæmpe myretuer med røde skovmyrer. I Danmark er myretuerne fredede. Myrerne er sociale insekter der lever af honning fra bladlusene.
5. Maj Skoven er en fredsskov fra 1995 i anledning af 50-året for Danmarks befrielse. Skoven er plantet med de oprindelige træer som groede i Danmark. Rød- og Hvidtjørn, Eg, Bøg og Ask iblandet Lin, Fuglekirsebær og Rødel, mens skovbrynet er bygget op med Hæg, Hunderose, Æblerose, Slåen og Vild Æble.  
Årtusinde skoven består af eg. Egeskove kan blive meget gamle, forhåbentlig står skoven ind i det næste årtusinde.

Jenle Plantage
Tilhører: ©Nordjyllands Amt 
Kortene bliver ikke trykt mere.

Afmærket vandrerute

P-plads: Kelddalvej - GPS: 56.85826 , 9.47051 

Jenle og Søttrup Plantager - Vandreruter    

Jenle og Søttrup PlantagerSøttrup Plantage er plantet i slutningen af 1890érne og Jenle Plantage er anlagt i perioden 1930-50. I begge plantager er der i de senere år plantet mere løvskov og lavet åbne slettearealer som permanente lysninger.
5. Maj Skoven er en fredsskov fra 1995 i anledning af 50-året for Danmarks befrielse. Skoven er plantet med de oprindelige træer som groede i Danmark. Rød- og Hvidtjørn, Eg, Bøg og Ask iblandet Lin, Fuglekirsebær og Rødel, mens skovbrynet er bygget op med Hæg, Hunderose, Æblerose, Slåen og Vild Æble. Årtusinde skoven består af eg. Egeskove kan blive meget gamle, forhåbentlig står skoven ind i det næste årtusinde. I området findes 2 bålhytter samt en naturbase med shelters, bålhytte, toilet og vand. Rundt i skoven finder du 18 informationsskilte med mange forskellige aktivitetsmuligheder.

Jenle Plantage
Tilhører: ©Naturstyrelsen & Sparekassen Himmerland
Kortet kan findes på www.naturstyrelsen.dk 

Afmærket vandreruter

P-plads: Kelddalvej - GPS: 56.85826 , 9.47051


Find mere inspiration på: www.naturekspeditionen.dk 

Illeris, Lodhøj og Rotholm Plantager - Vandreruter

Illeris, Lodhøj og Rothom Plantager. Landskabet blev formet under sidste istid. I stenalderen var vandstanden noget lavere. Det betød at de lave arealer i form af vige og bugter, var dækket af hav. Ved stranden ser vi skrænter, som er kystlinjen fra stenalderhavet. Plantagerne blev anlagt i perioden 1937-45. De mange gravhøje, mindst 16 synlige, viser at der var gode betingelser for befolkningen som kunne ernære sig ved jagt og fiskeri. Mange steder findes der mergel, som er ler blandet med kalk. Det blev brugt til jordforbedring på markerne. Naturen er meget varieret med pletter af lyng med tyttebær, revling og blåbær samt rønnebær. Området er rigtig godt for svampesamlere - pas på der er også giftige svampe imellem. Fuglene "skælder ud" hvis du tager en tidlig morgentur. Rådyrene, rævene og grævlingen samt harene er meget sky og svære at få øje på.  

Illeris, Lodhøj og Rothom Plantager.
Vesthimmerlands Kommune

2 afmærkede vandreruter

P-plads: Tingvej - GPS: 56.70323 , 9.22925
P-plads: Hestbækvej - GPS: 56.71642 , 9.23163


QR-koder findes på pæle langs ruten. Her kan du med din smartphone få ekstra historier fra området.

Livø - Vandreruter

Livø. Øen blev fredet i 1977 den er 320 ha. Øen er ca. 3 km. lang og 2 km. bred. 
Livø har hørt under Vitskøl Kloster fra 1158 til 1573 hvor øen blev solgt til Herregården Bjørnsholm. I 1850 blev den udskilt fra godset og i 1911 erhverves øen af professor Keller som benyttede øen som internat for åndsvage kriminelle i 50 år. 
Livø drives som økologisk landbrug. 1/3 er forsøgsafgrøder med de gamle korn sorter. 1/3 hede, strandenge og overdrev som afgræsses af kødkvæget Angus Aberdeen. Den sidste 1/3 er dækket af skov. Især de gamle sorter Eg og Hassel fra stenalderen.
Dyrelivet og planteverdenen på Livø er artsrig, og alle må være med til at værne om den enestående natur, som bl.a. rummer omkring 700 arter af blomsterplanter samt dåvildt, der har været her uafbrudt siden middelalderen.

Livø.
Tilhører: ©Skov- og Naturstyrelsen

www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser

Afmærket vandrerute 6,3 km.

P-plads: Livøvej - GPS: 56.89112 , 9.16700

Færge: Mini Line www.miniline.dk


NB!
Af hensyn til dyrelivet på Livø må publikum ikke medbringe hunde til øen.


NB!
Færgen er en personfærge, så biler, motorcykler og knallerter må efterlades i Rønbjerg havn.

Louns Halvøen - Vandreruter

Lovns Halvøen. Den yderste del af Louns Halvøen er fredet, og der er adgang til fods ad de 5 afmærkede stier. Landskabet blev formet under sidste istid. De er præget af store bakker, som er gennemskåret af kløfter, dannet ved erosion. Ved Melbjerg Hoved kan du stadig se lag fra 3 istider. Navnet kommer fra det fine - melede sand - i den nedre del af klinten. Ramshule er præget af dybe slugter og høje bakker med mange enebær. Kreaturer afgræsser overdrevene så de specielle naturtræk bevares. Befolkningen har fra stenalderen, ernæret sig ved fiskeri i fjorden suppleret med jagt og landbrug. Der er mange gravhøje langs ruterne. Ringvolden har nok været et forsvarsanlæg. Herregården Hessel som ejede hele Louns Halvøen, er kendt fra 1391 - måske endnu tidligere. Danmarks eneste 4-længede stråtækte herregård. Nu landbrugs museum med sommeraktiviteter og  et proprietærhjem fra 1850. 

Lovns Halvøen
Vesthimmerlands Kommune 

5 afmærkede vandreruter

P-plads: Hesselvej - GPS: 56.68162 , 9.17828
P-plads: Hesselvej 40 - GPS: 56.68744 , 9.19191
P-plads: Lounsvej - GPS: 56.68108 , 9.20491  
P-plads: Strandvejen - GPS: 56.69305 , 9.18142
P-plads: Hesselvej - GPS: 56.69305 , 9.20729

QR-koder findes på pæle langs ruten. Her kan du med din smartphone få ekstra historier fra området.

Ved P-pladsen 1 km. syd for Hessel er der shelters, toiletter og bålplads som kan bruge til overnatning..

Kirkestien langs Louns Sø - Vandrerute

Kirkestien er etableret langs Lovns Sø hvor kirkegængere fra Hole, Valørhage og Illeris gik til kirken i Lovns.
Lovns Sø blev afvandet i løbet at et par hundrede år, fordi landbruget havde brug for al den jord, som kunne anvendes.
I det nedlagte transformatortårn i den sydlige del af Lovns Sø fortælles på plancher om landskabets historiske udvikling og om baggrunden for lodsejernes naturgenopretningsprojekt "Lovns Sø".
Der er et meget varieret fugleliv. Om efteråret kan man se små flokke af stære flyve sort sol over den lavvandede sø. 

Kirkestien langs Louns Sø. Nordjyllands Amt er erstattet af Region Nordjylland.

Vandrerute ca. 3 km.
Se nøjagtigt kort i folderen; Louns Halvøen.

P-plads: Hesselvej - GPS: 56.69305 , 9.20729

Plovmandshøj Plantage - Vandrerute

Plovmandshøj Plantage. 90 ha. beplantet efter 2 verdenskrig. Landskabet er præget af vinden. Klitryggene er opstået som dele af parabelklitter vandret ind gennem området. Sydvest er fladt med fugtige kærområder omkring Blåmandskær og Brushale. Den fredede gravhøj, formentlig fra ældre bronzealder, "Blåmandshøj" er ikke udgravet. Plantagen er anlagt på hovedgården Gunderstedgårds jorde. Historien er fra midten af 1400-tallet. 1921 udstykket 24 husmandsbrug. Hulvejen i nordvest, var samtidig med sandfygningen i slutningen af 1700-tallet, ledte mod et vadested over Bruså. Planterne er typiske hede- og klitplanter som lyng, tyttebær, snerre, star samt forskellige laver. Porse er en fin snapse urte plante, vikingerne brugte den i deres mjød. Desuden blev den anvendt til plantefarvning og i sengehalmen mod lopper. Man kan være heldig at se råvildt, ræve og grævlinge.

Plovmandshøj Plantage
Tilhører: ©Nordjyllands Amt
Kortet bliver ikke trykt mere.

2 afmærkede vandreruter

Nordjyllands Amt er erstattet af Region Nordjylland.

Kortene trykkes ikke mere.

P-plads: Doverhøjvej - GPS: 56.89811 , 9.45341

Naturekspeditionen - vandrerute i Illeris   

Naturekspeditionen - vandrerute i Illeris. Det er med at holde øjne og øre åbne. Der er altid masser man kan se og opleve. Turen snor sig i plantagen mellem egetræer, kaprifolier, bær, svampe og blomster. Tag en blå blomst og hold den ned til myretuen - den bliver rød fordi myrerne tisser på den. Fuglene laver en masse larm når I kommer og forstyrre. I kan være heldig at se råvildt, ræve og grævling. Sporene i skovbunden afslører altid de mange forskellige dyr. Langs stranden er der masser af forskellige skaller fra muslinger, snegle og østers. De forskellige sten kom fra Norge og Sverige støbt ind i isen.

Naturekspeditionen 
www.naturekspeditionen.dk

Vandrerute ca. 6 km.  

P-plads: Tingvej - GPS: 56.70334 , 9.22921

Det er muligt at leje en rygsækfyldt på Turistbureauet med inspirations materiale. Så I kan lave eksperimenter ude i naturen.

Skarpsallingkarret - Vandrerute    

Skarpsallingkarret. "Det skønneste af alle Stenalders lerkar nord for alperne" Lerkarret blev fundet i sommeren 1891 af stenhuggermester O. Bengtsson og arbejdsmand Jens Josefsen da de huggede sten til stenkister (underføring af vandløb under veje) Området var et af de rigeste områder med jættestuer som blev ofret i forbindelse med vejbygningen i 1800-tallet. Lerkarret blev solgt for 18,- kr. og kom til Randers museum. Senere endte det på Nationalmuseet. Gåturen fra P-pladsen ned til gravhøjen, Skarpsallingkarrets findested, går ad en sti gennem De Himmerlandske Heder og ind i granplantagen. Oplev hedens fantastiske vidder, dufte, plante og dyreliv. "Kryddersnapse- urterne" enebær, revling og porse er rigt repræsenteret. 36 forskellige arter af dagsommerfugle. Heriblandt den sjældne og truede Hedepletvinge, der yngler på planten Djævelsbid.

Skarpsallingkarret 
Vesthimmerlands Kommune  

Afmærket vandrerute   

P-plads: Aarsvej - GPS: 56.91461 , 9.37593

Rideruter

Grønnerup - Myrhøj og Uhrehøje - Hyllebjerg - Ride rute   

Grønnerup - Myrhøj og Uhrehøje - Hyllebjerg Ride rute. Gruppen Ride- og Kørespor i Himmerland arbejder i regi af Dansk Islandshesteforening og Dansk Rideforbund, som på landsplan kortlægger og formidler viden om lokaliteter, hvor equipager uden problemer kan nyde naturen. Tag på en dejlig tur gennem det bakkede Vesthimmerlandske landskab, præget af de store plantager, de magre jorde, mange læhegn, et par flotte ådale og ikke mindst en hilsen fra fortiden, Hvor der nu er sandede marginaljorde, store plantager og tyndt befolket, lå i bronze- og jernalderen et rigt agerbrugsland på den let dyrkede lette jord. Gravhøje, gamle vejspor, vadesteder fortæller historien. Utallige udsigtspunkter med unikke naturperler ligger langs ruten. Naturen er meget varieret og der gror mange sjældne planter på den specielle undergrund. Se hjemmesiden for mere detaljeret rute beskrivelse.

Grønnerup - Myrhøj og Uhrehøje - Hyllebjerg Ride rute

www.ridesporhimmerland.dk

Ride rute & Kørespor    

P-plads: Meldgaard Heste - GPS: 56.77158 , 9.25465
P-plads: Risgård Bredning - GPS: 56.76865 , 9.20725
P-plads: Trendåvej - GPS: 56.83300 , 9.29077
P-plads: Fragtrupvej - GPS: 56.80182 , 9.28715

Løgstør - Rønbjerg - Vitskøl - Ranum - Ride rute   

Løgstør - Rønbjerg - Vitskøl - Ranum Ride rute. Gruppen Ride- og Kørespor i Himmerland arbejder i regi af Dansk Islandshesteforening og Dansk Rideforbund, som på landsplan kortlægger og formidler viden om lokaliteter, hvor equipager uden problemer kan nyde naturen. Turen går forbi Vitskøl kloster grundlagt i 1158 af munke af cistercienser- ordnen. Den oprindelige klosterkirke blev nedbrudt efter reformationen. Ranum Kirke opført i 1909 med 2 tårne og et altermaleri af Ranum som det så ud i 1921, malet af Niels Larsen-Stevns. I rider på trækstien langs den 4 km lange Frederik den VII's kanal, som blev gravet ud med håndkraft i 1861 og var i brug for sejlskibe til 1913. Utallige udsigtspunkter med unikke naturperler samt masser af gravhøje ligger langs ruten. Naturen er meget varieret og der gror mange sjældne planter på den specielle undergrund. Se hjemmesiden for mere detaljeret rute beskrivelse.

Løgstør - Rønbjerg - Vitskøl - Ranum Ride rute

www.ridesporhimmerland.dk

Ride rute & Kørespor    

P-plads: Elkangårdsvej - GPS: 56.88770 , 9.18402
P-plads: Semenarievej - GPS: 56.89999 , 9.23786
P-plads: Sdr. Ringvej - GPS: 56.95548 , 9.24872 

Volsted - Nibe - Halkær - Aars - Hvalpsund - Ride rute   

Volsted - Nibe - Halkær - Aars - Hvalpsund Ride rute. Gruppen Ride- og Kørespor i Himmerland arbejder i regi af Dansk Islandshesteforening og Dansk Rideforbund, som på landsplan kortlægger og formidler viden om lokaliteter, hvor equipager uden problemer kan nyde naturen. Ride sporet fører dig fra Østhimmerland til Vesthimmerland gennem meget varieret natur. Turen starter ved den gamle landsby Volsted og fører ad små landeveje til Nibe. Herfra går turen langs den nedlagte jernbane til Aars, hvor man passerer gennem den meget smukke Halkær Å dal. Den sidste etape fortsætter delvis på det gamle jernbanespor mellem Aars og Hvalpsund. Utallige udsigtspunkter med unikke naturperler ligger langs ruten. Naturen er meget varieret og der gror mange sjældne planter på den specielle undergrund. Se hjemmesiden for mere detaljeret rute beskrivelse.

Volsted - Nibe - Halkær - Aars - Hvalpsund Ride rute

www.ridesporhimmerland.dk

Ride rute & Kørespor    

P-plads: Volsted Bymidte - GPS: 56.90715 , 9.90362
P-plads: Illerisørevej - GPS: 56.70562 , 9.20952

Yderlige Ride ruter