.......Naturen er smuk !

 

Alle typer natur er facinerende. De helt planlagte haver hvor alt har sin plads så farver, former og typer passer perfekt sammen. Mod den vilde natur som selv sammensætter farver og typer af træer samt buske som vi næsten ikke kan forestille os.  Hver årstid sin charme !

...Flere naturoplevelser !

Natur, Haver & Parker

Natur

Ertebølle skrænter med fossiler - Ertebølle Hoved  


Læs mere: Ertebølle Hoved

Ertbølle Hoved er den 20 meter høje kystklint, en isoppresset flage af moler med askelag. Disse lag fra tertiærtiden er ca. 55. mill. år gamle. Det lyse, lette moler består af kiselalger, der levede i datiden hav. Moleret er rigt på forsteninger. Aftryk af småfisk, eller planter og insekter. Fossilerne fortæller om subtropisk klima. De mørke lag i klinten består af ca. 200 askelag i moleret. Tykkest var lagene tættes på vulkanområdet som lå i Skagerrak. Klintens yderste pynt består af "rødsten", smeltevandsgrus fra istiden. Lagene er hærdet på grund af jernudfældninger. Rødsten har været anvendt som bygningssten. 

Ertebølle Klinter med fossiler 
Ertebølle Hoved

P-pladsen overfor Stenaldercentret
Gl. Møllevej
Ertebølle
9640 Farsø 

 

Foto: Geolog Elise Stilling.

Læs mere: Vesthimmerlands Kommune

Farsø Sø Anlæg


Læs mere: Farsø Sø Anlæg

Farsø Sø Anlæg er et åndehul for byen. Den er altid et besøg værd for alle, til afslapning, motion eller blot for at nyde naturen. Søen er ca. 4,1 ha stor og omgivet af et skønt velholdt anlæg. Turen i stisysenet rundt om søen er knap 1 km. Søens største bredde er ca. 275 meter og dybden er højst et par meter på det dybeste. I søen finder man en lille træbevokset kunstig ø som fuglene benytter som rugeplads. 

Farsø Sø Anlæg
Søvej
9640 Farsø 

HUSK statsligt fisketegn hvis du vil fiske i søen ! 

Der er en god og varieret fiskebestand. Man kan fange gedder, aborrer, skaller, ål og karusser. 

Læs mere: Vesthimmerlands Kommune

Hyllebjerg bakker  


Læs mere: Hyllebjerg Bakker 

Hyllebjerg Bakker ved Hyldebjerg Kirke, samt Kommuneplantagen nær Hyllebjerg by. Naturskønt område, hvor man fra højderne har udsigt over mange kirkesogne. Limfjorden ligger som et bredt glitrende bælte i baggrunden. Sorte-mosen og de 2 mindre søer tiltrækker et meget varieret fugleliv. Terner og måger yngler i den flotte mose. I efteråret og foråret bliver området brugt som spisekammer, før fuglene trækker videre. En oplevelse for ornitologer. 

Hyllebjerg Bakker
Hyllebjergvej 56
Hyllebjerg
9640 Farsø

Afmærkede ruter i plantagen.

Læs mere: Vesthimmerlands Kommune

Illeris Plantage  


Læs mere: Illeris Plantage 

Illeris Plantage blev anlagt i årene 1937-40 og er på ca. 30 ha. Man kan ikke undgå at se sortmejsen, der aktivt vimser rundt i granerne.
Fuglekongen, vejer 5-6 gram er Europas mindste fugl. Skovskaden kaldes for "skovtelegrafen". Forstyrres den af mennesker eller opdager en ræv eller rovfugl advares hele skoven af den hæse, højlydte stemme. Topmejsen kan selv hakke sit redehul i et gammelt mørnet træ. 

Illeris Plantage 
Tingvej
Hvalpsund
9640 Farsø 

www.hvalpsund-by.dk

Svoldrup Kær 

Svoldrup kær ligger i tidligere tørvemoser. Den lille bæk Røjbæk løber gennem området. Jorden er meget god til dyrkning. Der rejses 6 Siemens vindmøller, med et vingefang på ca. 93 m og en totalhøjde fra terræn til vingetop på ca. 126 m. De producerer strøm som svarer til forbruget i 8000 husholdninger. 
Vesthimmerlands Museum har fulgt udgravningerne, men der er ikke fundet noget interessant. 

Svoldrup Kær 

Ingen afmærkede vandrestier. Adgang til vindmøllerne fra Svoldrupvej og følg læhegnene. 

Læs mere: Vesthimmerlands Kommune

Louns Halvøen  


Læs mere: Louns Halvøen 

Louns Halvøens yderste del er fredet, og der er offentlig adgang til fods ad 4 afmærkede stier. I udestuen er der en plancheudstilling om landskabet, planter og dye samt om Herregården Hessel. Landskabet er præget af store istids morænebakker og smeltevandskløfter. Nogle dalsider er bevokset med tætte egekrat som den oprindelige bevoksning. Overdrev med kreature og vindblæst enebærkrat. 

Louns Halvøen
Hvalpsund
9640 Farsø

Fra P-pladsen 1 km. syd for Herregården Hessel udgår 4 afmærkede vandrestier 

Læs mere: Vesthimmerlands Kommune

Louns Sø 


Læs mere: Louns Sø 

Louns Sø blev afvandet i løbet af et par hundrede år, fordi landbruget havde brug for al den jord, som kunne anvendes. I dag genskaber vi forsvundne naturområder til glæde for os selv og til gavn for dyr og planter. I det nedlagte transformatortårn i den sydlige del af Louns Sø fortælles på plancher om landskabets historiske udvikling og om  naturgenopretningsprojektet "Louns Sø". Her findes også plancher om de fugle du kan se fra tårnet. 

Louns Sø 

P-plads Hesselvej 

P-plads Lounsvej ved kirken

Hvalpsund 
9640 Farsø

Læs mere: Vesthimmerlands Kommune
www.hvalpsund-by.dk

Lerkenfeld Ådal 


Læs mere: Lerkenfeldt Ådal 

Lerkenfeldt Ådal var i istiden en fjordarm til Louns Bredning. Da gletsjerne smeltede opstod der foran isranden smeltevandsstrømme, der formede en smeltevandsdal. Vest for er dalen formet af stenalderhavet, som bredte sig ind over de lavestliggende områder. Landhævningerne har medført, at de tidligere havdækkede områder, nu er tørlagte engområder. I fjorden lå en række øer, som stadig kan ses som kuplede holme omgivet af flade enge. Storholm er udsigtspunkt over Lerkenfeldt ådal med terrasser på ådalens nordskrænt, "fårestier". I 2000 blev der lavet et fiskestryg så bækørrederne kan komme langt op i åen for at gyde. 

Lerkenfeld Ådal

P-plads ved Storholm GPS: 56.73337 , 9.36593

P-plads Svingelbjergvej ved broen GPS: 56.73419 , 9.38617

P-plads ved Tolshøj i Vesterbølle følg skiltet mod Holmene 

P-plads Fjordvej (hovedvejen Viborg-Løgstør) GPS: 56.68767 , 9.31872

www.naturstyrelsen.dk 

HUSK fisketegn til Lerkenfeldt Å skal købes på Visitvesthimmerland Farsø, Torvet 1, 9640 Farsø 

Myrhøj Plantage og Uhrehøje Plantage  


Læs mere: Myrhøj & Uhrehøje Plantager 

Myrhøj & Uhrehøje Plantager ligger i et område dannet i slutningen af sidste istid. Smeltevandet indeholdt store mængder af ler, sand og grus. Mens isen smeltede bort brækkede større og mindre klumper af isen som blev liggende. Sand og jord begravede isen som smeltede århundrede senere. Dette er dødishuller som nu bl.a. danner Tandrup Sø. Sandflugt lade store områder øde og i 1918 startede man med at plante træer. 200 ha er det blevet til. 

Myrhøj og Uhrehøje Plantager 

P-plads Farsøvej 95 GPS: 56.79869 , 9.26073 

P-plads Fragtrupvej GPS: 56.80185 , 9.28717

P-plads Vadgårdsvej GPS: 56.80091 , 9.23668

www.vesthimmerland.dk 

Risgårde strand enge 

Risgårde strand enge kan ikke dyrkes effektiv så kreaturene og ertebølle fårene udfører naturpleje. Ertebølle- fårene er rigtig gode til at spise uønskede træer og rosenbuske. I Risgårde er de netop ved at få has på rynket rose på det yderste af kyststrækningen. Der er godt at fiske fra stranden nordover. Vandtårnet blev restaureret i 2004. Fra toppen er der en flot udsigt mod Limfjorden. 

Risgårde strand enge 

P-plads Nakkevej 
GPS: 56.76687 , 9.20773

P-plads Nakkevej
GPS: 57.76864 , 9.20715

Sjørup Sø  

Sjørup Sø er en lille, knap 40 ha stor sø ca. 10 km nordvest for Aars. Øst for søen ligger Øjesø Plantage. Mod vest ligger den 31 meter høje Kodhøj, her har tidligere lagt en kirke fra romansk tid, måske et annex til Vitskøl Kloater; kirketomten er fredet. Vest for en golfbane. I nordenden er der et lavvandet rørskovs område, og her er også udløbet til Herredsbæk der via Bjørnsholm å løber til Limfjorden. I søen lever bl.a. gedder, aborre, skaller, sandart, brasen og ål. 

Sjørup Sø 

P-plads Svenstrupvej 
GPS: 56.86347 , 9.38838

P-plads Leregårdsvej 
GPS: 56.86265 , 9.39267 


HUSK gyldigt fisketegn hvis du ønsker at fiske i søen. Kan købes på Farsø Turistbureau. 

Tandrup Sø  

Tandrup Sø er et dødishul som blev skabt ved at en stor blok is brækkede af ismasser som dækkede Danmark under istiden. Blokken blev dækket af smeltevandsaflejringer. Her lå de nedfrosset i flere hundrede år, inden temperaturstigningen smeltede dem. Herved opstod dødishuller. Nærings- fattige søer(lobelie søer) karakteristik er at de er omgivet af hede, mose eller skov. Plantemængden vil være sparsom, med helt klart vand og "flot" sandbund.

Tandrup Sø 

P-plads Farsøvej 95 GPS: 56.79852 , 9.26092

P-plads Farsøvej GPS: 56.79582 , 9.25984

P-plads Farsøvej GPS: 56.79794 , 9.26372

Trend Ådal  

Trend Ådal, ca. 25 km lang i Vesthimmerland. Åen udspringer 3 km vest forAars 20 m.o.h. og løber ved Trend til Bjørnsholm bugt i Limfjorden. Ådalen består mest af brede, sumpede lavninger omgivet af 40-60 m høje morænebakker. Åens øvre løb er stærkt reguleret. I den nedre og slyngede del løber åen i en bred dal, en tidligere fjordarm, adskilt fra Limfjorden af strandvolde og omdannet til store moser. Ådalen - 317 ha - blev fredet i 1980. 

Trend Ådal 

P-plads Viborgvej 605 ved Trend Kro
GPS: 56.83936 , 9.21177

P-plads Gunderupvej 96
GPS: 56.82384 , 9.23846 


HUSK statsligt fisketegn og stræknings å fisketegn hvis I vil fiske. Kan købes hos Gunderup Fiskesø 

Haver

Vitskøl Kloster - Krydderurtehave og Blindehave   


Se mere

Vitskøl Kloster Her kan du besøge både Krydderurtehaven, Lægeurtehaven, Sct. Gallenhaven, Dufthaven og Snapse­haven. Alle med rødder tilbage til grundlæggelsen i 1158! Kirken, var planlagt til at være Nordens største, er i dag kun en ruin, imens klosterbygningerne fungerer som konferencecenter. Vi er absolut et besøg værd.

Vitskøl Kloster
Viborgvej 475
Trend
9681 Ranum


Tlf.: 98 66 36 36
www.vitskol-kloster.dk

Åben St. Bededag - 2. sept. kl 10-17 alle dage.

Parker

Farsø Sø Anlæg 


Læs mere: Farsø Sø Anlæg 

Farsø Sø Anlæg Bag kirken med stier mellen gamle træer. Mindelund over Ulrik Sonne. Mindestøtte for gårdejer Jens Vestergård. Vandmøllen blev i 2002 restaureret af frivillige. Sommeren igennem drejer hjulet. Johannes V. Jensen har skrevet en Himmerlandshistorie "Kirken". Spadsere en tur rundt om søen, fodre ænderne eller bare slap af, mens børnene leger.

Farsø Sø Anlæg
Søvej 5
9640 Farsø

Tlf.: 96 22 49 00
Læs mere: Vesthimmerlands Kommune

Hvalpsund Havn  


Læs mere: Hvalpsund Havn

Hvalpsund Havn giver dig mulighed for at studere livet og mærke glæden. Der er plads til at sidde stille med den medbragte picknikkurv. Eller tænd op i en grill og smid en pølse over gløderne. Der er masser af udfoldelsmuligheder for børnene på den store legplads. Nyd de mangefarvede sejl på bådene og færgen, mens den farverige sol stille synker ned i Limfjordens blå vand. 

Hvalpsund Havn
Havnepladsen
Hvalpsund
9640 Farsø

Tlf.: 99 66 70 00
Læs mere: Vesthimmerlands Kommune

Ullits Anlæg


Læs mere: Ullits Anlæg

Ullits Anlæg, en lille bypark midt i Ullits By. Et roligt sted hvor man kan vandre en stille runde og børnene kan lege tafat mellem træerne.

Ullits Anlæg
Nibevej 17
Ullits
9640 Farsø

Tlf.: 99 66 70 00
Læs mere: Vesthimmerlands Kommune